Ansættelsesforhold

Sig ordentligt op

Hvad skal der stå i en opsigelse? Opsigelser kan foregå på to måder. Du kan selv sige op, eller din chef kan fyre dig. Siger du selv op, er der nogle retningslinjer, du bør følge, så du kommer smertefrit ud ad døren.

Hver eneste dag sker der opsigelser i it-branchen. It-professionelle headhuntes eller finder selv nye spændende job, og arbejdsgivere siger af den ene eller anden grund farvel til medarbejdere. Men hvad skal der stå i en opsigelse - og skal den være skriftlig?

Står du selv over for en fantastisk jobmulighed og skal derfor sige op på dit nuværende arbejde, anbefaler PROSA altid, at du gør det skriftligt.
– Det gør vi, fordi det er dig, der skal kunne bevise, at du har sagt op, siger Amanda Overskov Jakobsen, der er jurist i PROSA.

En mundtlig opsigelse kan medføre misforståelser og konflikter, og i det tilfælde kan der hurtigt opstå uoverensstemmelser om, hvad der præcist er blevet sagt og hvornår.
– Din arbejdsgiver kan være uenig i, at du overhovedet har sagt op, eller hævde, at du har nævnt en anden opsigelsesdato, end du selv mener. Alt dette undgår du med en skriftlig opsigelse, siger Amanda Overskov Jakobsen.

Få det ned på skrift

Hun påpeger samtidig, at et krav om skriftlighed i forbindelse med opsigelser er indskrevet både i funktionærloven, i samtlige overenskomster og i langt de fleste kontrakter, som kommer forbi PROSAs jurister.
– Jeg plejer at sige til medlemmerne, at en god måde at sige op på kan være at tage personligt fat i den nærmeste leder eller i HR og fortælle mundtligt, at du desværre har dårlige nyheder, nemlig at du opsiger sin stilling. Hertil er det vigtigt at sige til arbejdsgiver, at du ligeledes sender en skriftlig opsigelse, og at du meget gerne vil have en bekræftelse på, at den er modtaget, siger hun.

Ved at få bekræftelsen på skrift, undgår du, at der kan opstå tvivl om opsigelsestidspunkt og dermed opsigelsesvarsel senere hen.
– Hvis du af den ene eller anden grund ikke har lyst til at tage snakken med arbejdsgiver først, så er den skriftlige erklæring også nok. Men også her skal du sikre dig at få en skriftlig bekræftelse på, at opsigelsen er kommet frem til arbejdsgiver, siger Amanda Overskov Jakobsen.

Det er ikke formelle krav til, hvordan du skal udfærdige et opsigelsesdokument, men der er relevante punkter, som du altid bør nævne. Det gælder først og fremmest dato for opsigelse og dato for fratrædelse. Din opsigelse bør også indeholde dit fulde navn og den stilling, du ønsker at opsige, samt navn og adresse på din arbejdsgiver og navnet på nærmeste leder, HR eller hvem det er, der modtager opsigelsen. Og så selvfølgelig din underskrift.
– Hvis du har været glad for din arbejdsplads, kan du sagtens skrive en begrundelse for din opsigelse, hvilket både kan hjælpe dig selv og din arbejdsgiver hurtigere videre, siger Amanda Overskov Jakobsen.

Kom godt ud af døren

Et par pæne ord kan betyde, at din nu tidligere chef trods opsigelsen kan benyttes som reference i fremtiden. Har du derimod har været mindre tilfreds med din arbejdsplads, bør du holde den betragtning for dig selv.

Inden du sætter dig til tasterne, har Amanda Overskov Jakobsen en klar anbefaling.
– Det er altid en god idé at tjekke din ansættelseskontrakt, inden du opsiger din stilling for at se, hvad der konkret er aftalt blandt andet angående opsigelsesvarsel, siger hun. 

Du skal også, inden du siger op, være opmærksom på, at egen opsigelse kan få konsekvenser for din dagpengeret ud over den almindelige karantæne.

Amanda Overskov Jakobsen anbefaler helt overordnet, at du kontakter PROSA, hvis du er usikker på, hvordan du skal sige op. Det samme gør sig gældende, hvis du modtager et opsigelsesbrev fra din chef.
– Sker det, skal du blot nøjes med at kvittere for modtagelsen. Kontakt herefter PROSA og få hjælp til at gennemgå opsigelsen. Først herefter, når alt er i orden, bør du skrive under på opsigelsen, siger hun.

> Læs også om opsigelsesvarsel og fyring i funktionærloven