It og samfund

BACKSPACE: Datalogi på skoleskemaet

8. klasse på Kaptajn Johnsens Skole på Frederiksberg fik i august 1971 besøg af to af Prosabladets skribenter. Der var nemlig datalogi på skoleskemaet, fordi den såkaldte Blå Betænkning, den tids undervisningsvejledning for folkeskolen, havde åbnet op for elementær datalogi i grundskolen.

”Der undervises en time om ugen, og skolens hardware-udstyr består af en Olivetti Programma P 101,” oplyser de to skribenter og tilføjer: ”Løsningen af en opgave foregik ved, at eleven først tegnede et flow-chart, derefter skrev programmet, for til sidst at teste programmet på maskinen”.

Konklusionen var, at der var stor interesse for faget, og undervisningen ”kunne motivere eleverne i at tænke i datamatiske baner.”

46 skoler blev i november 2018 udvalgt til at deltage i et treårige forsøg om teknologiforståelse. It er endnu ikke et selvstændigt fag i folkeskolen.

En ekspertgruppe afleverede samtidig en række anbefalinger til det nye fag, og formand Ole Sejer Iversen, professor ved Aarhus Universitet, løftede over for folkeskolen.dk sløret for et udkast til en formålsparagraf: ”I faget teknologiforståelse opnår eleverne faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og digitale artefakters konsekvenser med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et digitaliseret samfund hvor digitale teknologier og digitale artefakter er katalysator for forandringer”.

Backspace

Redaktionen dykker ned i gamle udgaver af Prosabladet på jagt efter nedslag, der siger noget om it-fagets utrolige udvikling.

På grund af GDPR udfordringer er kommentarmodulet midlertidigt deaktiveret.