PROSA internt

Brug for nye kræfter

Næstformand og to forbundssekretærer stiller ikke op til genvalg på PROSAs delegeretforsamling i november 2022.

Der bliver brug for nye kræfter i PROSA næste år, hvor både næstformand Hanne Lykke Jespersen og forbundssekretærerne Morten Rønne og Bjørn Vitoft har meddelt deres afgang. For selv om der ikke er noget dramatisk ved deres beslutning om at stoppe, så efterlader det forbundet med nogle vigtige faglige og politiske poster, som skal udfyldes af nye folk.

Allerede på forrige delegeretforsamling i 2018 udtrykte PROSAs formand Niels Bertelsen sit ønske om et generationsskifte, så der kom friske kræfter ind i forbundet – og nu er tiden altså for alvor moden.

”Vi mister selvfølgelig en masse erfaring og viden både politisk og fagligt, men vi ved også, at vi blandt vores medlemmer og tillidsvalgte ude på arbejdspladserne har dygtige folk, der vil kunne påtage sig opgaven som forbundssekretær. Det er mit håb, at vi vil se flere spændende kandidater til delegeretforsamlingen i november”, siger Niels Bertelsen.

Stor erfaring

Hanne Lykke Jespersen meddelte allerede i 2018, at det ville være næstsidste gang, hun stillede op som organisatorisk næstformand, så foreningen kunne få god tid til at finde en afløser. Hun har beklædt posten som næstformand i 11 år, og før da var hun forbundssekretær og faglig sekretær i 16 år.

I den periode har hun blandt andet gjort sig bemærket i debatten om dagpengeforringelser, social dumping og kampen mod forskellige klausuler, der begrænser medlemmerne i at skifte arbejde.

”PROSA har mange unge talenter, og det er en vigtig opgave at få dem ind i det organisatoriske arbejde”, siger Hanne Lykke Jespersen, der netop er fyldt 65 år.

Morten Rønne, der gennem de seneste otte år har været forbundssekretær på det offentlige område, forklarer, at han af personlige og helbredsmæssige årsager har brug for en pause.

”Helbredet er desværre en udfordring for mig i øjeblikket. I den situation har jeg valgt, at der skal trappes ned, og at perioden efter valget skal bruges til at komme tilbage på fode. Så det er ikke nødvendigvis for evigt, men lige nu kan jeg ikke få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen”, siger han.

Viljen til at gøre en forskel

Han har i sin periode i PROSA været en del af forhandlingerne om flere af de store overenskomster, og selv om hver dag er vigtig, så står OK18 som noget særligt.

”At være med til OK18-forhandlingerne og hele arbejdet omkring konflikten var noget specielt, som man trods alt ikke oplever så tit. At kæmpe for PROSAs plads er et langt og sejt træk, men jeg synes, vi kommer frem de rigtige steder”, siger Morten Rønne.

Han er spændt på, hvem der skal efterfølge ham på den vigtige post som forbundssekretær, som indebærer, at man skal være klar til at arbejde med de ting, som har betydning for medlemmerne.

”Som fagforening skal vi løfte de daglige udfordringer, som vores medlemmer har. Viljen til at gøre en forskel for medlemmerne er det vigtigste i min rolle”, siger Morten Rønne.

Tid til efterløn

For Bjørn Vitoft, der blev valgt som forbundssekretær på delegeretforsamlingen i 2018 og har været tilknyttet bestyrelsen i PROSA/ØST, er sagen den, at han har nået efterlønsalderen.

"Jeg har været på arbejdsmarkedet i 50 år, og jeg glæder mig til at få mere tid til mine fritidssysler og mine børnebørn. Det vigtigste for mig som forbundssekretær er arbejdet for vores medlemmer. Ikke mindst at få fornyet overenskomsterne og se, at medlemmerne har været tilfredse med de resultater, vi har opnået", siger Bjørn Vitoft.

De tre afgående politikere har stadig masser af arbejde foran sig indtil delegeretforsamlingen, som finder sted i weekenden den 19.-20 november 2022. Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvad det indebærer at være forbundssekretær i PROSA, er du velkommen til at kontakte de nuværende forbundssekretærer.