Arbejdsmiljø

Coronasmitte ved julefrokosten kan være en arbejdsskade

Når du er til julefrokost med din arbejdsplads, gælder lovene om arbejdsskader og arbejdsmiljø stadig. Det er vigtigt, at du reagerer på eventuelle skadelige hændelser, så du efterfølgende kan få den rette beskyttelse eller erstatning.

Hvis du falder på dansegulvet, slår knæet ind i et bordben eller på anden vis kommer til skade ved årets julefrokost på arbejdspladsen, så kan der være tale om en arbejdsskade. Også selv om du er fuld, og selv om festen afholdes uden for almindelig arbejdstid eller på et andet sted end arbejdspladsen.

De afgørende faktorer for vurderingen er, at arbejdsgiveren inviterer til arrangementet, og at alle er blevet inviteret. Af arbejdsskadesikringsloven fremgår det, at ”deltagelse i firmaarrangementer, som arbejdsgiveren har arrangeret, og som tjener marketingformål eller til at styrke samarbejdet i virksomheden, også falder under 'arbejde'”.

Du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven fra arrangementets start og frem til den officielle afslutning. Men vælger I at fortsætte i byen efter en firmafest, er det derimod på eget ansvar. Hvis du kaster dig over aktiviteter, der ikke er en del af det officielle program, som arbejdsgiver har inviteret til, kan skaden også falde uden for loven.

Coronasmitte som arbejdsskade
Ligesom andre fysiske skader kan smitte med COVID-19 til julefrokosten være en arbejdsskade. Juridisk set er der tale om relativt uprøvet land, men PROSAs jurister har lige nu en sag med et medlem, der er blevet smittet med COVID-19 på sit arbejde, og som har fået sygdommen anerkendt som en arbejdsskade.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19.

I vejledningen står der blandt andet, at ”Hvis en sygemeldt medarbejder mener at være blevet syg på baggrund af én konkret hændelse i forbindelse med arbejdet (…), skal det behandles som en arbejdsulykke”.

Hvis du får symptomer på COVID-19 inden for fem dage efter julefrokosten eller i forbindelse med dit arbejde i øvrigt, er det derfor en rigtig god idé at blive testet. Er testen positiv, skal du bede din arbejdsgiver anmelde sygdommen til sit forsikringsselskab. Det kan PROSA hjælpe med. Men gem eventuelle invitationer og andet fra julefrokosten, så du kan dokumentere, at der var tale om et arbejdsarrangement. Da det ikke er til at sige på forhånd, hvordan COVID-19 udvikler sig for den enkelte, kan det for nogle blive relevant med en arbejdsskadesag.

Arbejdsmiljøloven sikrer mod mobning og sexchikane
Din arbejdsgiver har også en forpligtelse til at beskytte dig mod sexchikane og mobning ved julefrokosten, hvor den slags naturligvis er lige så forbudt ifølge arbejdsmiljøloven som til hverdag. Sexchikane og mobning kan altså også lede til en advarsel, bortvisning eller almindelig fyring, hvis chikanen forekommer ved julefrokosten. Sig derfor tydeligt fra, hvis dine grænser overskrides, og gør din chef opmærksom på det, hvis den grænseoverskridende adfærd herefter fortsætter og dermed bliver til chikane. Det er selvfølgelig også vigtigt at forstå budskabet, hvis andre siger fra over for dig. 

3 gode råd

  • Sig tydeligt fra, hvis dine grænser overskrides. Hvis den uønskede opmærksomhed fortsætter, så kontakt din leder eller alternativt en kollega, så du ikke står alene med situationen.
  • Sexchikane og mobning kan også være advarsels-, bortvisnings- eller fyringsgrund til julefrokosten, så vær opmærksom på og lydhør over for kollegers grænser.
  • Kontakt PROSA, hvis du er kommet til skade eller er blevet chikaneret ved julefrokosten. PROSA kan rådgive dig juridisk og guide dig igennem en anmeldelse.

Kontakt til PROSAs jurister

PROSAs jurister står klar til at hjælpe medlemmer med juridiske spørgsmål. Du kan se kontaktmulighederne her. Det er også muligt at kontakte juristerne med akutte henvendelser mellem jul og nytår på tlf +45 87301419.