Du kan ikke være syg og holde ferie samtidig

Sygdom under ferie

Der er dog forskel på om du bliver syg lige op til din ferie eller i din ferie. Kommer sygdommen op til ferien, så tæller ferien ikke. Hvis du bliver syg i din ferie, så har du fem karensdage for egen regning. Læs om reglerne her.

Eder og forbandelser! Kufferterne er pakket, og du er helt klar til ferie, men så bliver du syg lige op til din ferie. Er du forpligtet til at holde din ferie, og så er det bare surt, at du ikke fik den ferie, du havde gået og glædet dig til? Ikke nødvendigvis. Så læs med her for at få et overblik over, hvad du har af muligheder, hvis du er uheldig at blive ramt af sygdom op til din ferie, eller mens du er på ferie. 

Udgangspunktet er, at du ikke kan holde ferie og være syg samtidig. Når vi taler sygdom og ferie, er der to scenarier. Der kan både være tale om sygdom lige op til din ferie og sygdom i din ferie. 


Sygdom startet inden ferien
Hvis du bliver syg lige op til din ferie, har du ikke pligt til at påbegynde din ellers aftalte ferie. I stedet skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Hvis du allerede er sygemeldt ved feriens start, så holder du ikke ferien. Hvis du derimod bliver syg for eksempel mandag morgen, som din ferie skal til at begynde, så skal du straks give besked om det til din arbejdsgiver, på samme måde som du normalt skulle melde dig syg, og samtidig fortælle, at du heller ikke holder din ferie. 

Du kan enten vælge at holde din resterende ferie, når du er rask igen, eller genoptage dit arbejde og aftale en ny placering af din ferie. 

Det er ikke sikkert, at du har mulighed for at skubbe afholdelsen af hele din ferie, til du er rask, så du for eksempel holder dine tre ugers sommerferie efter din raskmelding. Det kommer an på, hvad der er mulighed for på din arbejdsplads i forhold til ferieplanlægningen. Afholdelsen af ferie efter sygdom skal derfor på ny aftales med din arbejdsgiver. 

De første fem sygedage i ferien er desværre for egen regning, Signe Rasmussen, jurist i PROSA 

Sygdom i ferien
Hvis du bliver syg i din ferie, skal du også straks give din arbejdsgiver besked om dette. Der er nemlig regler om erstatningsferie, hvis du bliver syg i din ferie. 

De første fem sygedage i ferien er desværre for egen regning, og de bliver ikke kompenseret med fem nye feriedage. Det vil derfor først være aktuelt, hvis du er syg i otte dage, da du så kan få erstattet de sidste tre dages sygdom med nye feriedage.

Det kræver dog, at du har givet din arbejdsgiver besked om sygdommen, og beregningen af, hvornår du har ret til erstatningsferien, løber først fra den dag, du giver din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg. 


Lægeerklæring for egen regning
Du skal også selv afholde udgifterne til en lægeerklæring. Også selvom din arbejdsgiver beder om den. Det er dig, der rejser et krav om nye feriedage, og derfor skal du også kunne dokumentere, at du har et krav, samt betale for eventuelle udgifter i den forbindelse. 

Det gælder også, hvis du for eksempel befinder dig i Spanien. Så må du en tur forbi en lokal læge/sygehus for at få dokumentation for din sygdom, hvis du vil kunne være sikker på, at din arbejdsgiver er forpligtet til at give dig erstatningsferie, når dine fem karensdage er overstået. Selvom det så viser sig, at du måske kun er syg i tre dage af din ferie, så er pengene til en lægeerklæring ikke nødvendigvis spildt. 

Hvis du for eksempel bliver syg igen i den næste ferie og også får dokumentation for sygdommen der, så kan de sygedage tælle med i de fem dages karens. Det kræver dog, at der er tale om ferie inden for samme ferieår. 

 

> Læs mere om sygdom