Ferielov ødelægger sommerferie

Et opsagt medlem står uden ferie indtil august, fordi arbejdsgiver kræver, at de optjente feriedage afholdes i opsigelsesperioden. Sagen viser, at elementer i ferieloven ikke er til medarbejdernes fordel.

En opsigelse af et PROSA-medlem har afsløret et problem med den nye ferielov. Medlemmet er blevet opsagt til udgangen af januar, og hans arbejdsgiver har krævet, at han holder mest mulig ferie i opsigelsesperioden.
– Det betyder, at chefen kan tage alle de dage, vores medlem har opsparet samt dem, han optjener i oktober, november og december. Dem for januar kan chefen ikke nå at kræve, da medlemmet først kan bruge dem fra februar af, forklarer Signe Rasmussen, der er jurist i PROSA.

Hun tøver derfor ikke med at kalde loven ”uhensigtsmæssig” ud fra et lønmodtagerperspektiv. Men som hun siger:
– Vi er jo nødt til at acceptere loven, som den er. Men det er da klart et mål for os, at medlemmer, der kontakter os i forbindelse med en opsigelse, hvor ferien er varslet i opsigelsesperioden, ved, at vi vil prøve på at få feriedagene med medlemmet.

Samtidighed driller

Årsagen skal findes i begrebet samtidighed, der er helt central for den nye ferielov. I den ene måned opsparer man 2,08 dages ferie, der så kan afholdes allerede fra måneden efter.

Chefen i den konkrete sag kan kræve alle de omtalte feriedage afholdt, fordi medlemmet efter 1. februar har nok måneder tilbage efter opsigelsen til at kunne nå at spare 15 dage op til at holde sommerferie inden for hovedferieperioden, som ligger fra 1. maj til 30. september.
– Den kommer så i medlemmets tilfælde til at ligge i august, også selvom det måske ikke passer ind i hans og familiens feriemønster. Sådan er reglerne desværre nu, siger Signe Rasmussen.

I den gamle ferielov var de feriedage, du optjente først, reserveret til din hovedferie. På den måde var den beskyttet af den særstatus, som hovedferien har. Det betød, at den som udgangspunkt skulle varsles med tre måneder og først kunne afholdes efter 1. maj.
– Det var især en fordel i opsigelsessituationer, hvor opsigelsesvarslet udløb før den 1. maj. Men med de nye regler er der andre boller på suppen, siger Signe Rasmussen.

Det er nu fuldt ud lovligt for arbejdsgiveren at varsle alle optjente feriedage til afholdelse inden fratrædelsen. Også selvom nogle af feriedagene skulle være gået til sommerferien. I den konkrete medlemssag betyder det, at arbejdsgiveren kun skal overføre de sidste 2,08 feriedage, der bliver optjent i januar, til medlemmets FerieKonto.
– Så antallet af feriedage, som ens arbejdsgiver kan varsle til afholdelse i en opsigelsesperiode, kommer dermed helt an på, hvornår på året man bliver opsagt, hvor mange feriedage man har brugt, og om man kan nå at optjene nok feriedage til, at man kan holde tre ugers sommerferie inden den 30. september, siger Signe Rasmussen.

Brug PROSA

Den situation er ingen måde optimalt for den enkelte lønmodtager, mener juristen, og hun anbefaler, at du kontakter PROSA, hvis du får en fratrædelsesaftale med varsling af mest mulig ferie.
– Måske er din arbejdsgiver er forstående overfor, at du gerne vil holde sommerferie i juli måned og lader dig derfor få noget af din optjente ferie med dig videre. Den samtale tager vi gerne for dig, siger Signe Rasmussen.