Genåbning: Svar på jeres spørgsmål

Billede: Shutterstock

Er coronatest arbejdstid? Skal du have mundbind på i kantinen? Flere medlemmer har kontaktet PROSA med spørgsmål, efter de er vendt tilbage på arbejdspladsen. Her er svar fra PROSAs jurister:

Tvangsvaccine: Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive vaccineret?

Svar: Nej, en arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere mod Covid-19. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære. Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en coronavaccination, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver undersøge, om du kan omplaceres til andet arbejde inden for dit arbejdsområde. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige dig, fordi der så ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.

Nej til interessetimer: Tæller den tid, jeg bruger på at blive coronatestet, som arbejdstid?

Svar: Arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Du skal samtidig kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Foretages testen uden for normal arbejdstid, skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg etc. 

Har du fået foretaget en test af egen drift, så er det foregået i din fritid.

Hvor har du været? Må arbejdsgiver spørge ind til, hvor jeg har været, efter seneste test?

Svar: Din arbejdsgiver må gerne spørge, men du er ikke forpligtet til at svare. Et eksempel kunne være, at din arbejdsgiver spørger ind til, om du har været kontakt med en smittet person.  

Pårørende i risikogruppen: Skal du møde på arbejde, hvis din samlever er i risikogruppe, men endnu ikke vaccineret?

Svar: Der skal tages særlige hensyn til samlevers helbredsforhold, men det kræver en lægefaglig vurdering. 

Coronapoliti: Kan min arbejdsgiver pålægge mig at tjekke studerende eller kollegers coronatests?

Svar: Ja, hvis du er i en kontekst, hvor de studerende eller kollegerne er forpligtet til at fremvise coronatest, så kan din arbejdsgiver godt pålægge dig at tjekke tests.

Børnepasning: Skal jeg møde på arbejde, hvis mine børn er hjemsendt?

Svar: Ja, det skal du i princippet. Der opfordres til, at man finder løsninger med arbejdsgiver om hjemmearbejde og arbejde på forskudte tidspunkter, hvis det er nødvendigt. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så er der vedtaget en lov, som gør det muligt at få dagpenge, hvis man passer hjemsendte børn.

Forsamlingsforbud:Er det ikke i strid medforsamlingsforbuddet, når vi møder mere end fem ind på arbejde?

Svar: Nej, forsamlingsforbuddet gælder ikke på arbejdspladsen, så her forbryder din arbejdsgiver sig ikke mod restriktionerne.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger: Hvad skal arbejdsgiver overordnet leve op til?

Svar: Din arbejdsgiver har ansvar for løbende at kortlægge, om der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive udsat for smitte. Arbejdsgiver er forpligtet til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Det er for eksempel gennem tilrettelæggelse af arbejdet og ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitte. 

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger er:

  • Bliv hjemme ved sygdom
  • Planlæg arbejdet, så de ansatte kan holde afstand
  • Stil håndsprit eller håndvask til rådighed
  • Minimér kontakt med andre mennesker
  • Opprioriter regelmæssig rengøring

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man så vidt muligt holder mindst to meters afstand til andre personer. Sundhedsmyndighederne opfordrer derfor til, at arbejdspladsen gennemgår sine arbejdsgange og indretning og overvejer, hvordan man kan sikre den bedst mulige afstand mellem de ansatte fx ved brug af afskærmning eller ved at tilrettelægge arbejdet, så færrest muligt arbejder på samme tid.

Hvis det ikke er muligt at beskytte de ansatte effektivt på andre måder, skal de bruge personlige værnemidler. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at de ansatte har adgang til og er instrueret i at bruge personlige værnemidler, samt at de ansatte bruger personlige værnemidler i de situationer, hvor der er behov for det.

Håndsprit og hygiejne: Skal arbejdsgiver stille håndsprit til rådighed?

Svar: Ja, hvis ikke du på din arbejdsplads kan undgå at røre ved noget, andre har rørt ved, så skal der stilles personlige værnemidler til rådighed. Der bør være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for alle ansatte. Arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte udvikler hudlidelser, for eksempel når håndsprit anvendes. Arbejdstilsynet anbefaler, at der stilles fugtighedscreme frem til personalet. Der bør ikke være fælles håndklæder, men i stedet engangshåndklæder.

Kantine og spisepause: Skal arbejdsgiver lave skifteholdsplaner for spisepausen?

Svar: Ja, hvis det er en del af de nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at der holdes afstand. Sundhedsmyndighederne anbefaler to meters afstand til andre personer, og det vil sandsynligvis indebære en tilpasning i de fleste kantiner eller køkkenfaciliteter, hvor der vil være plads til færre mennesker samtidigt end tidligere. Der bør være passende afstand mellem borde i spiseafdelingen og afstandsmarkering ved eventuelle betalingsstationer. Kødannelse bør undgås, og der kan for eksempel lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger mødes på tværs. Der bør anvendes engangsredskaber eller portionsskåle i buffeter. Kantiner på arbejdspladser, hvor kun de ansatte har adgang, anses ikke for serveringssteder, og der er derfor ikke krav om mundbind.

Storrumskontorer: Skal arbejdsgiver sørge for en specifik afstand mellem arbejdsstationer/skriveborde?

Svar: Også i storrumskontorer bør der som minimum være to meter mellem dig og dine kolleger. Arbejdsgiver kan for eksempel sprede medarbejdere over flere lokaler, arbejde i skiftehold, mv.

Hvis det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand, bør arbejdsgiver:

  • bruge personlige værnemidler
  • opsætte plexiglas mellem arbejdsstationer
  • begrænse antallet af personer, som den enkelte medarbejder kommer i kontakt med i løbet af arbejdsdagen, for eksempel ved at lave faste, mindre teams i miljøer, hvor kontakt til andre minimeres

Arbejdsgiver bør også overveje, om ikke nødvendige kontaktpunkter kan fjernes og i stedet skifte til kontaktløs betjening. Det kunne for eksempel være sensorstyret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning. Der er ikke krav om mundbind eller visir på kontorarbejdspladser, hvor offentligheden eller kunder ikke har adgang.

Mødelokaler og eksterne deltagere: Kan vi bruge mødelokaler og hvad med eksterne mødedeltagere?

Svar: Arbejdsgiver skal også forebygge smitterisiko ved brugen af mødelokaler, men et arbejdsrelateret møde med mere end fem personer kan afholdes, hvis det vurderes som naturligt eller nødvendigt for udførelsen af arbejdet.  Arbejdsgiver kan pålægge dig og dine kolleger at mødes med eksterne (for eksempel kunder), hvis sygdomshistorik I ikke kender, men du kan vælge at bruge værnemidler som mundbind, hvis du er utryg ved situationen.

Er du utryg over foranstaltningerne på din arbejdsplads? Hvis din arbejdsgiver ikke lever op til sit ansvar om foranstaltninger for at forebygge smitte, eller du bliver mødt med krav, du ikke kan eller vil efterkomme, kan du kontakte PROSAs jurister for rådgivning på mail: faglig@prosa.dk og telefon: 33364141

Kommentarer

Log på Mit PROSA for at se eller skrive en kommentar til artiklen