Digital forvaltning

Glostrup sætter fuld gas på digitaliseringen

Byggesag om genopførelse af et værkstedsskur slider seriøst på mit NemID-nøglekort.

I min kolonihave står et gammelt skur, der har brug for en genfødsel. Så inden højsommeren undersøgte jeg de formelle krav til at indlede en byggesag i Glostrup Kommune, som sommerresidensen er hjemhørende i. Et skur på under 10 kvadratmeter er her en byggesag. Og nu om dage foregår den slags digitalt - også for borgerne. 

 Otte timer foran skærmen

https://www.bygogmiljoe.dk er den rigtige hjemmeside for den slags byggesagsarbejde. Og efter jeg havde afgivet NemID og valgt Glostrup Kommune, var det bare om at komme i gang med et ganske omfattende læsearbejde. Jeg talte omkring 14 oplysningskategorier, nogle med tekst, som man undervejs skal tilkendegive, at man har læst, andre med flere underpunkter, hvor man gør rede for byggeplanerne og sørger for at få kædet det hele sammen i et sagskompleks, som også omfatter ansøgning om nedrivning af eksisterende bebyggelse. Det skulle betale sig også lige at investere i at få læst lokalplanen for mit område, viste det sig. Heldigvis havde jeg en gammel printudgave liggende, for den digitale udgave var tilpasset et papirformat, som gjorde det vanskeligt at læse den online. Alt i alt gik der vel noget, der ligner en arbejdsdag, med det forberedende arbejde. I øvrigt førte et link til info om behandlingstider og sagsomkostninger til en anonym Glostrup-hjemmeside med tallet 404.

Efter mit omfattende input til byggesagen var der få dages radiotavshed, men så var der tre dage i rap, hvor jeg fik mail om, at der var kommet mail fra kommunen. Frem med nøglekortet, og ind for at få at vide, at jeg havde fået tildelt en sagsbehandler - en ny hver dag i tre dage.

Og så skete der noget: Jeg fik tilsendt et elektronisk brev, hvor kommunen udbad sig en redegørelse for “den bebyggelse, der ligger inden for den røde firkant”. Skrivelsen var vedlagt et luftfoto, der viste vores overdækkede 10 år gamle træterrasse, som for længst var anmeldt og godkendt af kommunen.

Den og andre efterlyste informationer blev indsendt, og nu er jeg i gang med anden runde, hvor jeg har modtaget "screening" fra kommunen: 

"Skuret er ikke placeret korrekt jf. Lokalplan EL kap. 6.19".

Ved nærstudie af de oplyste paragraffer kan jeg oversætte punktet til: Hvis dit skur opføres mindre end 2,5 meter fra kolonihavehuset, skal der være 2,5 meter til skel fra skuret. Hvis afstanden er mindst 2,5 meter fra kolonihavehuset, må det placeres 1 meter fra skel. 

Der står sagen så i skrivende stund. Jeg tager tilløb til en ny runde og undrer mig imens over, at telefontiden hos byggesagsbehandlerne er indskrænket til to timer daglig på grund af "frygtelig travlhed" med behandlingen af byggesager. Måske lidt mere direkte borgerinvolvering på stedet under indtagelse af en kølig sommergenstand kunne være befordrende for effektiv sagsbehandling i stedet for den aktuelle voldsdigitalisering?

Startdokumentation i byggesagen:

byggesag.png

 Kommunen har travlt: