Open Source, Software, Systemudvikling og systemer, It-tendenser

Konference: Docker – beyond the hype

Ben Hall, udvikler blandt andet inden for online-undervisning af udviklere, leverede en meget konkret og praktisk gennemgang af Docker – en af de mest hypede nye teknologier de seneste par år. Docker er en Linux-baseret open source container-løsning, der leverer et abstraktionsniveau til at isolere og pakke alle ressourcer og afhængigheder i en applikation ned i en virtuel container. Selve container-begrebet er ikke nyt.

– Der har været container-projekter tidligere, men værktøjerne har været temmelig uvenlige over for udviklere. Styrken ved Docker er dens samling af rigtig gode værktøjer, fortalte Ben Hall.

Oplægget beskæftigede sig med Docker både i udviklingsmiljøet og i produktion med den hovedpointe, at der stort set ikke er nogen forskel – hvilket er en meget stor fordel. Fordi alle til applikationen hørende dependencies er pakket ind i en container, er det nemt at flytte den mellem miljøer.

Ben Halls oplæg var fyldt med gode, praktiske eksempler og kan ses her: vimeo.com/144818676  /   goo.gl/RgAX4r

På katacoda.com kan man køre et gratis Docker-kursus udviklet af Ben Hall