Open Source, Software, Systemudvikling og systemer, It-tendenser

Konference: Udviklere skal være forandringsagenter

DevOps handler om at nedbryde barriererne mellem de forskellige organisatoriske enheder i en virksomhed, så man  reelt kan agere agilt i forhold til udvikling, test, deployment, osv. I sit oplæg ”DevOps in large companies – is it possible?” slog Henry Stapp, udvikler og systemarkitekt, hurtigt fast, at de største barrierer var kulturelle. Ofte ligger udviklingsafdelingen og operations i krig med hinanden: Udviklerne opfatter operations som en afdeling, der er sat i verden for at bremse den løbende deployment af nyudvikling, og operations ser nyudvikling som en trussel mod den stabilitet i softwaren, som de skal værne om.

– På trods af at cheferne udadtil taler meget om agilitet og innovation, er den virkelige driver i mange store virksomheder frygt – frygten for at lave fejl og dermed blive fyret. Det fører til en masse møder, reviews, kontrolprocedurer og andet, der dræber agilitet og innovation, forklarede Henry Stapp.

Det er ifølge Henry Stapp forståeligt, at store virksomheder er meget fokuserede på kontrol og sikkerhed, da det rent faktisk kan være katastrofalt, hvis man fejler – og det er vigtigt for udviklerne at forstå det.

– Som udviklere skal vi betragte os som change agents og tage udfordringen op med at indføre agile arbejdsgange også i store virksomheder. Men vi skal arbejde med virksomhedskulturen, for ellers risikerer man nemt at trigge virksomhedens ”immunsystem”, og så går alt i stå, sagde han.

Automatiser så meget som muligt

Der er kulturelle barrierer, som skal overvindes, men der er også tekniske muligheder for at reducere det overdrevne procesapparat.

– Man bør automatisere så meget som muligt af det, der har med byg, test, deployment, konfiguration, osv. at gøre, så man ikke skal holde møder hver gang for at beslutte sig for, hvad man skal gøre.

Det er ifølge Henry Stapp også vigtigt at erkende, at medarbejderne i udviklingsvirksomhederne ikke alle er superstjerner, der kan agere på tværs af discipliner og teknologier. Så derfor bør man som change agent sørge for i beskyttede test- og træningsmiljøer trin for trin at demonstrere de løsninger, der kan understøtte en agil udviklings- og deployment-proces – så både kolleger og ledelsen kan se værdien i at gå den vej.

Henry Stapp kom også ind på de mange teknologier, der de senere år er introduceret i virksomheder, der gerne vi arbejde agilt: Microservices, Docker, PaaS, osv. Alle sammen glimrende teknologier, men man må ikke tro, at de eliminerer behovet for administrative processer. 

– Hvis ikke det skal blive helt uoverskueligt og uhåndterligt med disse teknologier, bliver man nødt til at indføre et vist niveau af management og kontrol omkring dem. Vi kan ikke komme uden om at indføre policies og governance – det vigtige er så, at vi automatiserer så meget som muligt for ikke at drukne i processer, sagde han.

Se Henry Stapps oplæg her: vimeo.com/145052084 eller goo.gl/Fsyzf7