PROSA internt

Påvirk Prosabladet

Prosabladet er altid et punkt på dagsordenen på en delegeretforsamling, fordi det udvalg, der har det politiske ansvar for bladet, redaktionsudvalget, vælges direkte på delegeretforsamlingen. Det er sådan for at undgå politisk indflydelse på bladets prioriteringer. Bladet laves ud fra journalistiske principper.

Fra talerstolen gjorde udvalgets formand, Tom Pedersen, klart, at gode artikelidéer og debatstof fra medlemmerne altid er velkommen til at finde vej til udvalget og redaktionen. Fra salen efterspurgte delegerede mere stud.-stof og mere internt stof fra PROSA, såsom referat fra eksempelvis generalforsamlinger og hovedbestyrelsesmøder.

Redaktionsudvalget har i den seneste periode måttet sige farvel til flere medlemmer, og det havde fået hovedbestyrelsen til at stille et forslag om, at udvalget skulle kunne indstille nye medlemmer i løbet af perioden, hvis udvalget ender på færre end fire personer. Medlemmerne skulle i givet fald godkendes af hovedbestyrelsen. Det fik en anden til at foreslå, at udvalget skulle være selvsupplerende.

– Det er altså meningen, at redaktionsudvalget skal være helt fri af hovedbestyrelsen og de politiske vinde, lød det fra en af talerne, mens en anden taler pegede på, at selvsupplering kan blive noget rod:

– Så kan man jo bare hive tre venner ind og få det, som man vil have.

Begge forslag blev afvist af de delegerede.

Under de sidste minutter af DF2016 viste det sig, at usædvanlig mange PROSA-medlemmer havde valgt at indgå i Prosabladets redaktionsudvalg; udvalget består nu af syv medlemmer - alle fra PROSA/Øst. På et kommende møde i starten af december starter det nye udvalg arbejdet med at konstituere sig selv med en formand og næstformand. Redaktionsudvalget rummer tre gengangere fra de seneste to år og fire nye medlemmer. Navne og kontaktinformation til udvalget finder du nederst på side 2 i dette Prosablad. 

Fra redaktionens side kan vi kun anbefale, at I læsere beriger os med idéer til artikler, emner og temaer til Prosabladets sider, ligesom vi meget gerne vil bringe læserbreve og debatindlæg. Bladet er medlemmernes.