Pressemeddelelse, Overvågning i samfundet

PROSA advarer mod øget kameraovervågning

De it-professionelles fagforening advarer kraftigt imod konsekvenserne af den massive videoovervågning, som regeringen lægger op til.

De it-professionelles fagforening PROSA advarer kraftigt mod at give politiet fri adgang til alle overvågningskameraer i Danmark, som er et centralt element i regeringens forslag til en såkaldt sikkerhedspakke.

”Hvis politiet overtager adgangen til alle private overvågningskameraer, som fremover obligatorisk skal registreres i Polcam, står vi overfor en ekstremt massiv overvågning af borgerne. Vi må kraftigt advare imod konsekvenserne af en mindre reguleret og meget vidtgående videoovervågning af den brede befolkning”, siger Niels Bertelsen, der er formand for PROSA.

”Som it-folk har vi en dyb og indgående forståelse af, hvor usikre de indsamlede data om borgerne kan være, at de kan misbruges, og hvor svært det er at slippe af med den type løsninger igen. Derfor beder vi regeringen om nøje at overveje, hvor stor en del af borgernes tryghed, retssikkerhed og frihed man vil gå på kompromis med og inddrage i overvågningens navn”, siger Niels Bertelsen.

PROSA peger på, at Sikkerhedsbranchen allerede i 2016 anslog, at der eksisterede 1,5 millioner videoovervågningskameraer i hele landet, og at Danmark dermed formentlig er verdens mest overvågede land målt per indbygger.

Regeringens forslag giver principielt politiet adgang til at se alt, hvad der foregår gennem ethvert sikkerhedskamera samt eventuelt at registrere de ansigter, som bevæger sig forbi på gaden og tjekke dem i en database over borgere. Det vil være enormt ressourcekrævende at monitorere kameraerne, når forholdene kræver det. Derfor har politiet fremsat ønske om teknologi til automatiseret ansigtsgenkendelse, så det er software og kode, som kigger kameraerne igennem i stedet for politifolk.

”Men som vi har set med teledataskandalen herhjemme, kan anvendelsen af uoverskuelige mængder af overvågningsdata føre til store fejltagelser – så som domfældelse af uskyldige, og at skyldige går fri”, siger Niels Bertelsen.

PROSA opfordrer til at gøre det til et lovkrav, at politiet skal offentliggøre, hvilke kameraer de har fået adgang til og i hvilket tidsrum, ligesom der bør opsættes klare standarder for evaluering af den nytteværdi, de pågældende indgreb har haft.

”Hvis politiet får så vidtgående beføjelser til at tilgå alle kameraer i landet, er det afgørende, at der er åbenhed om anvendelsen. Hvis den information ikke indsamles eller ligefrem skjules for offentligheden, bliver det meget svært at se, om anvendelsen er proportional med indgrebet i borgernes privatliv”, siger Niels Bertelsen.

PROSA understreger, at der ikke findes evidens for, at overvågning skulle gøre mennesker tryggere eller føre til mindre kriminalitet. Derfor er det svært at tillægge stor værdi til regeringens argumenter om, at formålet er at begrænse kriminalitet og skabe sikkerhed og tryghed. Omvendt er det ikke svært at forestille sig, at borgerne kan føle sig utrygge, hvis de bevæger sig rundt i et gennemgribende, videoovervåget samfund.

”Borgere skal kunne mødes med hinanden, bevæge sig rundt i bylivet, handle ind og tage hjem, uden at nogen kigger dem over skulderen hvert eneste skridt på vejen”, siger Niels Bertelsen.

PROSA advarer grundlæggende imod enhver masseovervågning af borgerne, som i form og indhold er med til at indskrænke vores grundlæggende personlige frihed og ret til privatliv i samfundet. Af samme grund opfordrer PROSA til at indføre en solnedgangsklausul, så loven automatisk bortfalder, hvis den ikke forlænges.

PROSA anbefaler blandt andet:

•    At adgang til overvågningskameraer kun sker mod retskendelse, og at denne bliver udstedt med en unik kode.

•    At der løbende opsamles statistik om politiets brug af overvågningskameraer, og at der senest efter et år offentliggøres en udførlig statistik over de kameraer, der er blevet brugt samt hvornår og til hvilke formål.

•    At der indbygges et krav om evaluering i loven og retningslinjer for denne evaluering, så nytteværdi og proportionalitet kan sammenholdes.

•    At der laves et offentligt, interaktivt kort på politiets hjemmeside over alle de kameraer, som er registreret i Polcam.

•    At loven har en solnedgangsklausul.