Arrangementer

PROSAs fremtid er i støbeskeen

Med en ny politikskole for unge medlemmer sætter PROSA fokus på at få unges it-mærkesager frem i lyset og hjælpe flere under 35 år i gang med det politiske arbejde.

PROSA tager nu første skridt til at til at gøre det politiske arbejde mere åbent og gennemsigtigt, så det er nemmere for unge mennesker at engagere sig. Det sker med en ny politikskole, som blandt andet tilbyder oplæring i, hvordan man som ungt medlem kan få politisk indflydelse i PROSA.

Den første politikskole finder sted lørdag 19. februar, og den handler først og fremmest om at få de unges idéer, forslag og ambitioner på dagsordenen. Men den giver også indsigt i, hvordan man bliver politisk aktiv og kan påvirke PROSAs fremtidige målsætninger, arbejdsplan og it-profil.

Amanda Christiansen, der er forbundssekretær i PROSA, er ophavsperson til politikskolen, og hun siger om det nye tiltag:

 ”Jeg har planlagt politikskolen, fordi man som ny aktiv bliver smidt ud på dybt vand, når man starter i PROSA. Især hvis du som ung måske ikke kender fagbevægelsen i forvejen. Og jeg synes, det er vigtigt at formidle, at du ikke behøver vide alt om jura, arbejdsmarkedet og overenskomster for at blive politisk aktiv”.

Indflydelse for unge

Politikskolen er ment som en introduktion til, hvordan man kommer godt i gang med det politiske arbejde. Og hvis der er stor tilslutning, afholdes der flere i løbet af året. Målet er at skabe et netværk for de unge, der allerede er politisk aktive, og de, der gerne vil sætte sig ind i, hvordan de kan få mest mulig indflydelse.

Initiativet skal også ses i lyset af, at PROSA i november 2022 afholder sin delegeretforsamling (DF), som betyder, at der er åbent valg til diverse udvalg og bestyrelser.

”Det gælder om ikke at lade sig begrænse, bare fordi man måske ikke ved så meget om fagforeningspolitik eller om at debattere. Det kan man lære. Og der er mange arbejdsområder at vælge imellem, eksempelvis arbejdsmiljø, ungdoms- og uddannelsespolitik samt it-politiske emner som datalogning, overvågning, grøn it, diversitet, big data og it-sikkerhed”, fortæller Amanda Christiansen.

Skab et netværk

Hendes bedste råd er at starte med at tjekke ud, hvilke udvalg der er, og derefter skrive en mail til den forbundssekretær, der er ansvarlig for området.

”Spørg ind til, hvor ofte der er møder, og vurder, om det er en mødefrekvens, der passer ind i din kalender og fritid. Det er nemt at være med i udvalg, og der er stor fleksibilitet. Og så er det en rigtig god måde at møde nye mennesker på”, siger hun.

I det hele taget er det en god måde at skabe netværk og samtidig nørde sine interesser. Hun pointerer:
 
”Vær ikke bange for at spørge. Både de valgte og de ansatte i PROSA vil gerne hjælpe og svare på spørgsmål. Samtidig er der et godt bagland af frivillige aktivister, og der er frihed til at sætte dagsorden, rammer og mål. Det er megafedt”.

PROSA er moden til at få nye kræfter ind i det politiske arbejde, og jo flere unge, der melder sig som aktive og stiller op til udvalg og bestyrelser, jo mere fremtidssikret bliver PROSA.

Tilmeld dig politikskolen

Den første politikskole afholdes lørdag 19. februar kl. 11-19.30 i PROSAs lokaler i København med middag og fest efter oplæggene. Læs mere og tilmeld dig på https://www.prosa.dk/kurser/arrangementer/politikskole

Delegeretforsamlingen (DF) er PROSAs øverste myndighed og afholdes hvert andet år. Næste gang er i weekenden 19. – 20. november 2022 i Høje Taastrup.
Her kan du læse alt om, hvordan sidste DF foregik.