Små øvelser kan nedbringe sygefraværet

Korte træningspas for nakke, skuldre og ryg i arbejdstiden kan have stor betydning for sygefraværet hos medarbejderne.

Hvis alle danske arbejdspladser indfører træning og lette fysiske småøvelser i arbejdstiden, kan det potentielt forebygge 13 procent af det samlede lange sygefravær i Danmark – det vil sige sygefravær i over 30 dage.

Sådan lyder konklusionen på et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har undersøgt 70.000 danskeres arbejdsmiljø og helbred.

”Arbejdspladserne kan potentielt set vinde rigtig meget med en lille indsats. Det er win-win”, siger Lars L. Andersen, der er professor ved NFA og har stået i spidsen for undersøgelsen.

De korte træningspas for medarbejderne i arbejdstiden kan derfor være en rigtig god investering for danske arbejdspladser.

”Vores forskning viser, at småøvelser på arbejdspladsen er et vigtigt supplement til mere traditionelle arbejdsmiljøindsatser. Den sætter en tyk streg under den gavnlige effekt fysisk træning har for medarbejderne”, siger Lars L. Andersen.

Elastikøvelser

Betegnelsen småøvelser dækker korte træningspas, som for eksempel kan være 10 minutters elastikøvelser eller øvelser med kropsvægt, hvor musklerne i nakke, skuldre og ryg styrkes.

Fælles for øvelserne er, at der ikke er behov for fitnessfaciliteter, omklædning eller efterfølgende bad. I stedet kan de for eksempel foregå i kantinen eller et mødelokale, som det sker i PROSA hver dag.

I undersøgelsen har forskerteamet undersøgt, hvordan brugen af småøvelser i arbejdstiden hænger sammen med risikoen for langtidssygefravær. De 70.000 danskere har deltaget i undersøgelsen via et spørgeskema og er blevet fulgt i registre om langtidssygefravær over to år.

”Det er vigtigt, at øvelserne foregår på arbejdspladsen, når det passer ind i arbejdsdagen. For at det skal lykkes i praksis på længere sigt, handler det meget om fremme en kultur med gode vaner. For eksempel at man bruger 10 minutter på småøvelser inden frokosten, eller når der er brug for en kort pause om eftermiddagen”, siger Lars L. Andersen.

Kulturændring tager tid

Småøvelserne holder muskulaturen i gang og giver et vitalt afbræk fra stillesiddende kontorarbejde.

”Kan man ændre arbejdskulturen, så medarbejderne får stærkere kroppe, kan vi potentielt også mindske sygefraværet. Men det skal naturligvis ske i samspil med en vedvarende indsats for et godt ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø”, siger Lars L. Andersen.

Han forklarer, at der gennem de seneste ti år har været en positiv udvikling i brugen af småøvelser på danske arbejdspladser, men der er lang vej endnu, før det bliver normen alle steder.

”Det kræver en kulturændring på danske arbejdspladser, og det tager tid”, siger Lars L. Andersen.

5 gode råd til at komme i gang med træningen

  • Tydelig opbakning fra ledelsen: De ansatte skal vide, at det er i orden at bruge arbejdstiden på småøvelserne.
  • Gør det til en fællesaktivitet: Både ledelse og medarbejdere skal deltage, hvis det er muligt.
  • Få lagt den daglige træning i kalenderen: Find et fast tidspunkt.
  • Find en tovholder: På den måde er der en person, der kan hanke op i kollegaerne.
  • Gør det, selvom du er nybegynder: Din krop skal nok fortælle, hvis du laver øvelserne forkert – og ellers kan I hjælpe hinanden.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø