Ansættelsesforhold

Ukrainere skal ikke udnyttes

Vi ved af bitter erfaring, at der er arbejdsgivere, der ikke tøver et sekund med at udnytte mennesker, der står i en sårbar situation. Vi skal være med til at sikre, at det ikke sker for de flygtende ukrainere, skriver Niels Bertelsen, der er formand i PROSA, i dette synspunkt.

Der er krig i Ukraine. Selv om Putin forsøger at kalde det en særlig militær operation, er der ikke nogen tvivl om, at Rusland har foretaget en krigshandling mod en selvstændig og suveræn stat. En af de tragiske følgevirkninger af angrebet er, at mange ukrainere fordrives fra landet på grund af bombardementer og angreb på civile.

Det store antal flygtninge, som tælles i millioner, har et behov for steder at være i sikkerhed og for at kunne leve en så normal tilværelse som muligt, indtil de forhåbentlig kan vende tilbage til et fredeligt Ukraine. Nogle af disse flygtninge ender også hos os i Danmark. Hvis de skal have en nogenlunde normal tilværelse, skal de hurtigt have mulighed for at få et arbejde, en bolig, få børnene i skole eller daginstitutioner og hvad der nu ellers kendetegner en normal hverdag.

Samtidig skal det sikres, at de ikke udnyttes af arbejdsgivere og får arbejde på vilkår, som ikke er normale for det danske arbejdsmarked. Vi ved af bitter erfaring, at der er arbejdsgivere, der ikke tøver et sekund med at udnytte mennesker, der står i en sårbar situation. Selv inden krigen brød ud, har der været mange eksempler på arbejdsgivere, der har udnyttet ukrainsk arbejdskraft, både ved at give dem ringere løn- og arbejdsvilkår og ved at kræve modbetaling af dem, hvis de ville beholde jobbet og dermed opholdstilladelsen.

Der er netop vedtaget en særlov, der giver ukrainske borgere et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag for personer, som formentlig er vedtaget, når dette læses. Loven indebærer, at de pågældende vil have mulighed for at arbejde og få adgang til undervisning og uddannelse under deres ophold.

PROSA støtter, at de ukrainske flygtninge skal have mulighed for at arbejde, men også, at det skal fastsættes, at det skal ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdsgiverne pålægges på denne måde et særligt ansvar og vi har derfor foreslået, at der gennemføres trepartsforhandlinger som kan sikre, at de ukrainske flygtninge ansættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, således at risikoen for social dumping undgås.

Også inden for vores fagområde arbejder der ukrainere. Danske virksomheder har i mange år brugt ukrainere både ved ansættelse i Danmark, ved at oprette virksomheder i Ukraine eller ved at outsource opgaver til Ukraine. Nogle af dem, der har arbejdet for danske virksomheder i Ukraine, er kommet, eller vil komme til Danmark. De vil som udgangspunkt have en lavere løn end de danske kollegaer, men de skal selvfølgelig havde den samme løn, så længe de er i Danmark. Jeg vil opfordre jer til at tage godt imod dem, men også at være med til at sikre, at de ikke bliver udnyttet. Det er svært nok at være flygtning på grund af en krig, så der er ingen grund til, at vi skal gøre det sværere for dem, ved at udnytte deres sårbarhed.