A-kassen

Vær omhyggelig med indberetningen af timer

Vil du være helt sikker på at få udbetalt dagpenge eller efterløn til tiden, skal du indsende dine oplysninger den 20. december.

Send dit dagpengekort og efterlønskort den 20. december. Så kort lyder rådet denne gang. Vi har i december kun ganske få dage til at køre dine dagpenge og efterløn. Derfor anbefaler vi, at du sender dit dagpengekort eller efterlønskort ind til os den 20. december og allersenest den 22. december, hvis du vil være sikker på at få udbetalt dagpenge eller efterløn den sidste bankdag i december.

Samtidig gør vi opmærksom på, at det kan ramme hårdt i starten af 2018, hvis du skønner antallet af arbejdstimer forkert, når du sender dit dagpengekort og efterlønskort for december måned. Vi kan nemlig tidligst lave en samkøring af dine timer og indtægter den 11. januar 2018.

Det vil sige, at hvis du eksempelvis har skrevet for få arbejdstimer på dit dagpengekort, så skal du betale timerne tilbage før skat – altså hele bruttobeløbet. Skatteåret 2017 lukker ned for dagpenge og efterløn den 27. december 2017, og vi regulerer derfor først i nyt skatteår 2018. Hvis det viser sig, at du skal betale dagpenge eller efterløn tilbage for 2017, sender vi automatisk en ændret årsopgørelse til SKAT, så du får reguleret din skat for 2017.

Du kan tidligst se din udbetalingsspecifikation den 27. december.

botMessage_toctoc_comments_9210