Løn, Arbejdsmarkedet

Vi støtter sygeplejerskernes kamp for en ordentlig løn

Sygeplejerskerne er igen på barrikaderne for at få en rimelig løn. De vil simpelthen ikke finde sig i at leve med følgerne af, at tjenestemandsreformen i 1969 forudsatte, at kvinder skulle lønnes lavere end mænd.

Selv om vi fik en ligelønslov i 1973, tog politikerne ikke initiativ til at rette op på den grove urimelighed.

Det er ynkeligt, når man fra politisk hold slår på penge, på den fri forhandlingsret, og på at ”parterne” selv skal løse problemet. Problemet er skabt politisk, og forhandlinger i det offentlige regi er fuldstændig styret politisk.

Så politikerne må nu til lommerne for at rette op på denne uretfærdighed. 

Sygeplejerskerne har gang på gang strejket for at rette op på misforholdet og gør det nu igen.

Det er sejt, og PROSA - Forbundet af It-professionelle - ønsker jer held og lykke med kampen.

Vi opfordrer også vores lokalafdelinger og medlemmer til at støtte jeres kamp.

 

Niels Bertelsen og Hanne Lykke Jespersen 

Formand og næstformand for PROSA