Kontingent

Kontingent - i arbejde, selvstændige og pensionister

Kontingentsatser pr. måned gældende fra 01.01.2018.

Du skal huske på, at kontingenter kan trækkes fra i skat efter gældende regler.

SELVSTÆNDIGE betaler fuldtidskontingent.

Fagforening og a-kasse - i arbejde
Fuldtidsforsikret uden efterløn
(over 30 timer ugentlig)
863 kr.
Fuldtidsforsikret med efterløn
(over 30 timer ugentlig)
1365 kr.
Deltidsforsikret uden efterløn
(15-30 timer ugentlig)
559 kr.
Deltidsforsikret med efterløn
(15-30 timer ugentlig)
893 kr.
A-kasse-delen af kontingentet udgør 464 kr
(340 kr ved deltidsforsrikring).
Fagforening, IKKE medlem af a-kasse
Fuldtidsarbejdende
(over 30 timer ugentlig)
399 kr.
Deltidsarbejdende
(15-30 timer ugentlig)
212 kr.
Under 15 timer ugentlig127 kr.
It-studerende uden job, it-lærlinge0 kr.
Pensionister75 kr. pr kvartal

Kontingent - arbejdsløse

Kontingent pr. måned gældende fra 01.01.2018

Arbejdsløse (fradragsberettiget)
Fuldtidsforsikret 
(fagforening nedsat 127 kr. + fuld a-kasse 464 kr.)
591 kr.
Fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag1093 kr.
Deltidsforsikret 
(fagforening 127 kr. + deltid a-kasse 347 kr.)
474 kr.
Deltidsforsikret med efterlønsbidrag808 kr.

Fuldtidsforsikret gælder arbejde over 30 timer ugentligt.
Deltidsforsikret gælder arbejde 15-30 timer ugentligt.


Kontingent - efterlønsmodtagere

Kontingent pr. måned gældende fra 01.01.2018

Efterlønsmodtagere (fradragsberettiget)
Fuldtidsforsikret 584 kr.
Deltidsforsikret     469 kr.

Pensionistmedlemskab?

Som medlem af PROSA på efterløn har du nu mulighed for at vælge mellem almindeligt medlemskab med ovenstående kontingent eller pensionistmedlemskab.

I begge tilfælde skal du fortsat betale kontingent til a-kassen for at kunne modtage efterløn.

Er du stadig på arbejdsmarkedet?

Hvis du stadigt i større eller mindre omfang er aktiv på arbejdsmarkedet, fortsætter du som hidtil og beholder dine fulde rettigheder og pligter. Det betyder, at du fortsat kan bruge PROSAs individuelle eller kollektive medlemsservice, deltage i udvalgsarbejde og netværk, vælges til og har stemmeret til PROSAs demokratiske organer.Har du forladt arbejdsmarkedet?

Hvis du ikke er, eller har planer om at være, aktiv på arbejdsmarkedet, kan du i stedet vælge pensionistmedlemskab, og derved fortsætte som medlem af PROSA for et beskedent kontingent (se kontingentet her). Som pensionistmedlem modtager du Prosabladet og kan deltage i PROSAs forskellige arrangementer, men du har ikke stemmeret og du kan ikke vælges til politiske poster.

Du skal som efterlønner fortsat betale til a-kassen for at modtage efterløn.

Hvad gør du?

Ønsker du at overgå til pensionistmedlemskab, skal du udfylde denne formular.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemsregistreringen på 33364141 eller medlemsreg@prosa.dk

Kontingent - passive medlemmer

Passive medlemmer er medlemmer, som går over til et arbejde uden for foreningens optagelses­bestemmelser.

Kontingent pr. måned gældende fra 01.01.2018

Passive medlemmer (fradragsberettiget)
Medlemskab
uden a-kasse
207 kr.
Fuldtidsforsikret
med a-kasse
671 kr.
Fuldtidsforsikret
med a-kasse og efterløn
1173 kr.

Kontingentsammensætning

A-kasseandelen af kontingentet udgør kr. 464,- for personer, der ikke er med i efterlønsordningen og kr. 966,- for personer der er med i efterlønsordningen.

Heraf er de 
kr. 113,- et administrationsbidrag til a-kassen der skal dække a-kassens omkostninger og fastsættes af a-kassen, medens resten består af 
kr. 344,- i medlemsbidrag til staten, 
kr. 7,- til ATP og evt. 
kr. 502,- til efterlønsordningen.

Disse beløb fastsættes af staten og afregnes til staten månedligt

Kontingentfritagelse i visse situationer

Fritagelsen gælder kun for betaling af den statslige del af a-kassekontingent (Statsbidraget):

I visse tilfælde giver arbejdsløshedsloven mulighed for at give fritagelse for betaling af den statslige del af kontingentet -  medlemsbidraget. Fritagelsen gælder ikke efterlønsbidraget.

a) Hvis du bliver frihedsberøvet i mere end 30 dage.

Fritagelsen gives fra periodens start til slut, hvis vi får oplysning om, at du er frihedsberøvet inden 8 uger fra periodens start.

b) Hvis dine dagpengeret er ophørt.

Du skal fortsat være tilmeldt jobcenteret som ledig,
Du skal dog være opmærksom på, at din ret til efterløn ophører, hvis du benytter dig af tilbuddet om fritagelse for betaling af medlemsbidraget efter du er fyldt 50 år.

c) Hvis du er voksenlærling

Betingelsen er at du er over 30 år, og betaler efterlønsbidrag

d) Hvis du deltager i en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til at blive optaget som dimittend i a-kassen.

Hvis du er over 30 år skal du fortsat betale efterlønsbidrag. Den samlede indtægt må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen, og beskæftigelseskravet skal være opfyldt på grundlag af arbejde forud for uddannelsen.

Hvis du er under 30 år er der ingen betingelser, dog må du ikke tjene mere end det maksimale dagpengeniveau.

Herudover er der nogle fælles betingelser knyttet til de enkelte muligheder.

Du skal søge skriftligt, og du kan ikke få ydelser fra a-kassen, mens du er fritaget.

Du må heller ikke få hjælp til forsørgelse (socialhjælp)  eller have indtægt.

Kontakt vores medlemsregistrering på

medlemsreg@minakasse.dk
Tlf 33 36 41 41 eller
PROSA - Medlemsregistreringen
Vester Farimagsgade 37A
1606 København V

hvis du vil ansøge eller vide mere.