Ferie under barsel


Du optjener ferie under den del af orloven, hvor du modtager hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren.

Hvis du op til ferieårets afslutning (den 31. december) har det, der kaldes en feriehindring, kan du få udbetalt dine feriepenge for den ferie, du ikke har afholdt. Hvis du ikke har kunnet holde din hovedferie inden den 30. september på grund af en feriehindring, og du ikke på forhånd har aftalt at holde den senere, har du ret til at vælge at få feriepengene svarende til 3 ugers hovedferie udbetalt.

De anerkendte feriehindringer i relation til orlov pga. graviditet, barsel og adoption er:

  • Graviditetsorlov
  • Barselsorlov
  • Forældreorlov på fuld tid
  • Afvikling af rets baseret udskudt forældreorlov
  • Forældreorlov, når arbejdet er genoptaget på nedsat tid uden aftale med arbejdsgiveren om udskydelse. Dog kan der efter aftale med arbejdsgiveren holdes ferie, hvis orloven forlænges tilsvarende

Aftalebaseret arbejde på nedsat tid med deraf følgende forlængelse af orloven er ikke en feriehindring:

  • Afvikling af aftalebaseret udskudt forældreorlov
  • Afvikling af børnepasningsorlov

Det er ikke muligt at udskyde ikke afholdt ferie til næste ferieår, medmindre du er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver mulighed for dette, og du aftaler overførsel af ferie med din arbejdsgiver.