Netværk

Netværk i PROSA

Vil du danne et netværk i PROSA, er vi klar til at hjælpe dig i gang. Et netværk kan være en kort eller en længere møderække om et fagligt emne, du brænder for. Hvis du fx vil lære mere om en bestemt teknologi og/eller finde andre at netværke og dygtiggøre dig sammen med, er du velkommen til at bruge PROSAs lokaler. PROSA hjælper gerne med at finde en relevant oplægsholder, få lagt et arrangement i PROSAs kursuskalender og hjælpe med at gøre reklame for dit initiativ. Så har du en idé til en mødeserie eller et konkret emne, du vil mødes med andre medlemmer om, så skriv til Bjarke Friborg, faglig konsulent: bfr@prosa.dk.

Netværk på din arbejdsplads

Hvis du ønsker at komme i kontakt med andre PROSA-medlemmer på dit arbejde eller inden for en bestemt branche, kan PROSA hjælpe dig. PROSA kan også rådgive dig og dine kolleger juridisk om, hvordan I fx kan være med til at forbedre jeres arbejdsvilkår, samt oprette en klub eller en personaleforening. Skriv til organizer@prosa.dk

 

Aalborg Kvindenetværk

Aalborg Kvindenetværk er et netværk for alle seje IT-kvinder, både studerende og professionelle. Over de sidste par år har vi bl.a. lavet følgende: Online flødebollekursus, lasertag, investering for begyndere, samt en picnic i den lokale park.
Kontakt: Sarah Mølleskov, smf@prosa.dk

Diversitetsnetværket

Omdrejningspunktet i netværket er diversitet i It-faget. I gruppen veksler vi mellem erfaringsudveksling, relationsopbygning og introduktion til ny viden under overskriften Diversitet. Alle er velkomne uanset om man selv er en del af en minoritetsgruppe eller om man gerne vil bakke op om øget diversitet i it-faget.
Kontakt: Thea Bissø, Organiseringskonsulent: thb@prosa.dk

Elektronik og Mekanik

Elektronik og Mekanik er et netværk, hvor der er brug for alle, der kan bidrage med kendskab til design, elektronik, mekanik, 3D-print og programmering, Arduino etc. Netværket er åbent for alle, begyndere som øvede, børn som ældre. Kom og vær med til sandwich, hygge og ægte nørderier. I udgangspunktet mødes vi i København, men netværket har også medlemmer rundt omkring i landet. Vi mødes hver anden tirsdag i ulige uger.  
Kontakt: Bent Kirt, byg.robot@gmail.com

Legendarisk IT Netværk for Kvinder (LINK)

LINK er et netværk, hvor alle kvindelige it-studerende og -professionelle har plads til at erfaringsudveksle, lære nyt, skabe relationer og dele oplevelser. 
Kontakt: Amanda Christiansen, forbundssekretær: ach@prosa.dk

Mødegruppe for Funktionelle Københavnere (Functional Copenhageners Meetup Group)

Vi er et fællesskab af funktionelle programmeringsentusiaster, nybegyndere, fagfolk og forskere. Målet er flere softwareprojekter med udgangspunkt i funktionelle programmeringssprog. Vi har især fokus på stærkt typede funktionelle sprog som: F#, Scala, OCaml og Haskell, men også andre som fx Lisp, Erlang, Clojure og Elixir. Vi forventer at mødes mindst 12 gange om året for at udveksle erfaringer. 
Kontakt: https://www.meetup.com/MoedegruppeFunktionelleKoebenhavnere/

Seniornetværket

PROSAs seniorudvalg holder jævnligt arrangementer og netværksmøder for medlemmer over 50 år. Udvalgets foredrag, ekskursioner og kurser vil fremgå af PROSAs kursuskalender og kan både være it-faglige, kulturelle eller senioroplysende.
Kontakt: Bjarke Friborg, faglig konsulent: bfr@prosa.dk