Bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Curt Kjærsgaard Raavig - Bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Snart træder en længe ventet ændring af arbejdsmiljøloven i kraft med en bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten, og det er noget, som PROSA har kæmpet for, fortæller næstformand Curt Kjærsgaard Raavig.

Den 1. februar træder en længe ventet ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Der kommer nu en bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten. 

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at samarbejde med ledelsen om, hvordan man forebygger og håndterer problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Det er en af arbejdsmiljørepræsentantens opgaver at bringe sine kollegers problemer med arbejdsmiljøet videre til arbejdsgiver. Dette kan nogle gange medføre, at der opstår gnidninger mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten. Derfor bliver arbejdsmiljørepræsentanten ifølge arbejdsmiljøloven beskyttet mod opsigelse på samme måde som tillidsrepræsentanten inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. 

Hvis arbejdet ikke er overenskomstdækket, eller hvis der ikke findes en tilsvarende overenskomst, er der ingen beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Dette ændres nu. Der kommer nu en beskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter, hvis arbejde ikke er overenskomstdækket, eller hvor der ikke findes en tilsvarende overenskomst. De får ret til et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger ud over det sædvanlige opsigelsesvarsel.

”PROSA er glade for, at der nu kommer en løsning på problematikken om beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter uden overenskomst. Det er en sag, som vi har kæmpet for. Det har været urimeligt, at visse arbejdsmiljørepræsentanter har været uden beskyttelse”, siger PROSA’s næstformand Curt Kjærsgaard Raavig.

Der har især været et problem med, at højtuddannede arbejdsmiljørepræsentanter var uden beskyttelse, når de skulle varetage rollen som arbejdsmiljørepræsentant, fordi der ikke var nogen overenskomst, som man kunne pege på. Det rådes der nu bod på.
 

> Sådan bliver man arbejdsmiljørepræsentant