Overvågning i samfundet

Big Data and The Police: Seminar om datadrevet politiarbejde

Varmesøgende overvågning af mennesker er et af de nye redkskaber, politiet i visse lande tager i brug.

PROSA inviterer 14. december til paneldebat om politiets brug af datadrevet efterforskning. Mød blandt andre repræsentanter fra Palantir, som står bag dansk politis it-system POL-INTEL.

Den amerikanske virksomhed Palantir er både berømt og berygtet for at udvikle avancerede analyseværktøjer baseret på big data, som giver politiet mulighed for i realtid at undersøge enorme datamængder og i visse tilfælde også tage skridt til såkaldt prædiktivt politiarbejde eller predictive policing for at forhindre forbrydelser.

Palantirs teknologi benyttes af politimyndigheder i en lang række lande til efterforskning og opklaring af forbrydelser, og herhjemme udgør det rygraden i politiets it-system POL-INTEL, som blev indkøbt i 2017.

Systemet samkører information fra eksempelvis politirapporter og anmeldelser af kriminalitet i politiets egne databaser med eksterne kilder, men der har været meget lidt indsigt i POL-INTEL for offentligheden.

”Problemet med POL-INTEL er, at holdningen til, hvad systemet egentlig kan og er i stand til at gøre, varierer alt efter, hvem du spørger. Kritikere vil sige, at det er et profileringsværktøj, mens repræsentanter for politiet vil sige, at det er en simpel søgemaskine for politifolk”, siger Vasilis Galis, der er lektor ved IT-Universitetet.

Europæisk forskningsprojekt

Han er også leder af CUPP-projektet (Critical Understanding of Predictive Policing), hvor forskere fra seks universiteter og forskningscentre i Danmark, Estland, Letland, Norge og Storbritannien ud fra hver deres synsvinkel undersøger politiets brug af teknologi til kriminalitetsbekæmpelse og betydningen for borgerne i demokratiske samfund.

I hjertet af den debat står spørgsmålet om overvågning, retssikkerhed og privatlivsbeskyttelse.

For digitaliseringen og overvågningsteknologien producerer stadig flere data om os alle – og det samme gør de digitale aftryk fra internettet, sociale medier og mobiltelefoner.

Samtidig er der mange eksempler på alvorlige svagheder og indbygget bias i den eksisterende teknologi til eksempelvis ansigtsgenkendelse.

Åbner for faldgruber

Samlet set betyder det ifølge kritikere, at borgernes rettigheder er under angreb, når myndighederne og ordensmagten får adgang til så meget indsigt i vores daglige liv og færden.

”Politiets arbejde ændrer sig markant i takt med, at de får adgang til flere og flere digitale værktøjer. Men det åbner også for en række faldgruber. I et demokratisk samfund er tilliden til politiet afgørende, og derfor skal der være indsigt i politiets arbejdsmetoder og redskaber”, siger Niels Bertelsen.

De it-professionelles fagforening PROSA indgår i det treårige CUPP-projekt som civilsamfundspartner og inviterer til seminar og paneldebat tirsdag den 14. december under overskriften ”Big Data and the Police: Between Utopia and Dystopia”.

Du kan blandt andet møde:

Courtney Bowman, Global Director of Privacy & Civil Liberties Engineering, Palantir Technologies, USA

Christian Wiese Svanberg, tidligere Data Protection Officer i Rigspolitiet under indførelsen af POL-INTEL

Jesper Lund, formand for IT-politisk Forening

Christian Damsgaard, lektor på DTU og ekspert i Cyber Security og Distributed Systems

Seminaret finder sted på IT-Universitetet, Auditorium 2 og tilmelding er nødvendig.

Yderligere oplysninger:
Ole Hoff-Lund, kommunikationschef i PROSA, telefon 26 83 81 84
Theis Duelund Jensen, pressemedarbejder på IT-Universitetet, telefon 25 55 04 47
Læs mere på CUPP’s hjemmeside