Brug af AI i det offentlige

AI i den offentlige sektor i Danmark

En kortlægning fra Datatilsynet giver et indblik i, hvordan staten og kommunerne i dag gør brug af kunstig intelligens.

Kortlægningen af brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor giver det hidtil klareste indblik i offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens-løsninger og deres databeskyttelsesretlige overvejelser i den forbindelse. 

En af hovedpointerne i kortlægningen er, at AI endnu ikke er vidt udbredt i de offentlige myndigheder – eksempelvis svarer 27 procent ud af de 191 adspurgte myndigheder, at de bruger AI-løsninger i dag. Kortlægningen peger desuden på, at det primært er standardløsninger, som de offentlige myndigheder bruger, når der er tale om kunstig intelligens.

> Læs om kortlægningen her

> Læs mere om AI