De vigtigste IT-opgaver i 2023

PROSAs formand - de vigtigste IT-opgaver i 2023

DigiTech har spurgt PROSAs formand og andre toneangivende aktører om de vigtigste IT-trends i 2022 og de største opgaver i 2023, se hvad Niels Bertelsen svarer her.

Niels Bertelsen pointerer blandt andet, at en af de vigtigste opgaver i 2023 er, at man politisk tager stilling til tvangsdigitaliseringen af borgerne og tilbyder alternativer for borgere, som ønsker analoge løsninger.

Her er formandens svar på DigiTechs spørgsmål:

Hvad har været den vigtigste begivenhed/det vigtigste projekt i 2022 på området for offentlig digitalisering?

Den vigtigste begivenhed i 2022 har været Datatilsynets kritik af Helsingør Kommunes brug af Google Workspace for Education, fordi den skabte debat om, hvordan man – selv i folkeskolen – som blinde høns sender data til USA uden samtykke – i dette tilfælde hverken elevens eller forældrenes. Frem af mediestormen, som ikke kun udstillede Helsingør kommune, men også KL og andre kommuner, kom det frem, at der findes løsninger, der har de rette etiske standarder, hvor data bliver i Danmark, og som ikke påvirker investeringen i hardware.

Hvad bliver den vigtigste begivenhed/det vigtigste projekt i løbet af det kommende år for jer på området for offentlig digitalisering?

I PROSA håber vi meget på, at den nye regeringsdannelse fører til oprettelse af et it-ministerium og et stående it-udvalg i Folketinget. Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og borgerne forventer med rette service og produkter, hvor der er styr på anvendelsen af digitalisering, teknologi og data. Derfor har vi brug for et dedikeret politisk rum til at drøfte konsekvenserne af den teknologi, vi indfører som en del af vores alles hverdag. Lige fra brug af MitID, muligheder og konsekvenser af digitale valg og brug af nye digitale landvindinger i sundhedsvæsenet mv.

Hvad bliver den største udfordring på området for offentlig digitalisering i det kommende år?

Vi mangler, at der fra politisk hold bliver taget stilling til, at vi i Danmark i højere og højere grad tvangsdigitaliserer borgerne. Der er akut behov for, at vi får skabt alternativer for den borger, der uanset årsag, ønsker at være analog. Borgerne skal have en ret til at vælge, hvordan de vil deltage i vores samfund. Det valg må ikke udelukkende være digitalt.

Hvilket tema bør komme mere på dagsordenen inden for offentlig digitalisering i løbet af det kommende år?

I juni 2022 blev den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi 2022 – 2025 lanceret, udarbejdet af Regeringen, Danske Regioner og KL. Et stort ønske hos PROSA er, at vi genåbner strategien. Vi oplever igen og igen, at der klages sig over dårlige IT-systemer i det offentlige. Det ser ikke ud til at blive løst ved, at der laves nye systemer. Tværtimod tror vi, at der er behov for, at man dirigerer ressourcer hen mod vedligeholdelse og forbedring af de allerede eksisterende systemer, inden man begynder at udvikle nye.

Læs mere hos DigiTech