Digitaliseringen er alle steder – blot ikke på finansloven

samfund teknologi og finanslov

Digitaliseringen buldrer derudover – ikke bare landet over, men i hele verden. Det går så stærkt med den digitale udvikling, at regeringen udviste rettidig omhu og oprettede et digitaliseringsministerium i starten af året. Derfor var PROSA – forbundet af it-professionelle fulde af forhåbninger for fremtiden, men hvad der startede med gode intentioner, ser ikke så godt ud i øjeblikket. Regeringen har netop fremsat finanslovsforslag for 2024, men borgernære initiativer på digitaliserings-fronten glimrer ved sit fravær. 

”Det undrer mig i den grad, at den borgernære digitalisering og digital dannelse er fraværende i regeringens finanslovsudspil. Danmark – ja, hele verden – står over for voldsomme forandringer, hvor ny teknologi, AI og de kommercielle techgiganter er ved at overhale samfund, politikere og borgere både indenom og udenom. Jeg mangler konkrete initiativer i finanslovsudspillet, som kan skubbes i søen nu, og som sigter mod, at samfundet i alle led opnår en mere dybdegående teknologiforståelse, og tager fat de steder hvor digitaliseringen begynder at gøre ondt på mennesker – unge som gamle.

Finanslovsudspillet lægger desuden op til, at bevillingen til Datatilsynet holder status quo. Noget som PROSA sammen syv andre aktører allerede insisterende har gjort opmærksom på er uhensigtsmæssigt.

”Digitaliseringen af vores samfund er baseret på, at hovedparten af danskerne har tillid til denne digitalisering. De skal med rette forvente, at der bliver passet godt på deres oplysninger på samme måde, som de har tillid til, at de kan begå sikkert sig i den fysiske verden,” siger Niels Bertelsen og fortsætter:

Datatilsynets er en af garanterne for, at vi bevarer borgernes tillid den øgede digitalisering, og derfor skal Datatilsynet styrkes markant og have nye muskler, særligt i deres rådgivnings- og vejledningsindsats af virksomheder og myndigheder.


PROSA foreslår derfor, at bevillingen til Datatilsynet øges med et tocifret millionbeløb, og at ressortområdet udvides med et klagenævn.

”Datatilsynet er et tilsynet – ikke et klagenævn. Vi har i dag klagenævn for mange områder, som berører borgerens hverdag, men der er intet klagenævn for digitale sager. Der bør selvfølgelig være en nemt tilgængelig klagemulighed indenfor et så indgribende område som de digitale løsninger indebærer” siger Niels Bertelsen.

Danmark skal også træde nye veje, og sætte ind i forhold til digital dannelse og teknologiforståelse. Niels Bertelsen siger:

Det er rigtig fint, at der nedsættes en trivselskomite og andet, men hvorfor skeler vi ikke til det grønne område, og lader os inspirere af de mange konkrete initiativer, der bruges til at klæde borgerne på til at begå sig i den grønne omstilling?

”Danmark har stadig mulighed for at blive foregangsland og sikre den rette demokratiske involvering af den teknologiske udvikling. Det er os – borgere, eksperter og politikere, der skal styre den digitale udvikling af vores samfund – og ikke omvendt. Derfor virker det helt sort, at finansloven er renset for konkrete borgernære digitaliseringsinitiativer, som kan udrulles nu – jeg er både overrasket og skuffet.”

Læs finanslovsudspillet Finanslovforslag med fokus på grøn omstilling, velfærd og tryghed.

For yderligere oplysninger:
Grith Enemark, kommunikationschef, 2522 1680.