Digitaliseringens sårbare skyggeside

Nok kan digitale løsninger være smarte, men også skrøbelige, når de ikke virker, og derfor skal den erkendelse være en del af fundamentet, når vi udvikler nye systemer og løsninger, skriver Niels Bertelsen, formand for PROSA, i dette synspunkt, som er bragt i Ingeniørens PRO-medie DigiTech.

E-Boks, Netbank, Borger.dk og MitID har gjort livet meget lettere for de fleste af os. Slut med lange køer og slut med at skulle nå i banken inden lukketid. Ingen tvivl om, at digitalisering, ny teknologi og AI er en del af svaret på at udvikle eksempelvis vores velfærdsopgaver og skabe bedre kvalitet og brugeroplevelser for borgere, medarbejdere og kunder. Danmark er et af de mest digitaliserede lande, og borgerne – og forbrugerne – forventer med rette service og produkter, hvor der er styr på anvendelsen af digitalisering, teknologi og data. Så langt, så godt, for det er ikke uden problemer, når et land gør sig 100 procent afhængig af digitale løsninger.

Skrøbeligt og sårbart

Det problem krystalliserede sig for eksempel i juni i år, da en lang række offentlige og private tjenester blev utilgængelige. Det gjaldt eksempelvis borger.dk, skat og E-Boks. Hvorfor? Fordi NemID var nede, og alle offentlige instansers funktionalitet er dybt afhængige af NemID. Midt i en sommerferieperiode, helt præcist fra den 21. juni til den 26. juni, kunne man altså ikke logge ind på sundhed.dk og udskrive et coronapas. Rimelig fatalt, hvis man stod med feriehatten i hånden og var på vej til en varmere destination, der krævede et coronapas ved indrejsen. At nedbrud ikke kun vedrører offentlige instanser, så vi også tidligere på året, hvor Ukraines it-infrastruktur var under cyberangreb og ved Facebooks nedbrud på mere end seks timer tilbage i oktober 2021. 

Pointen er, at nedbrud sker, cyberangreb sker, og derfor stiller Danmark sig sårbar ved, at mange af de offentlige systemer tilgås gennem kun en indgang, nemlig NemID (eller MitID fremover). Et sådan single-point-of-failure (SPoF) gør den digitale infrastruktur skrøbelig og sårbar, og der bør derfor fokuseres på at få minimeret denne sårbarhed. Flere dages nedbrud af vitale samfundssystemer er ikke acceptabelt.

Eksklusion

Et andet problem, ved udelukkende at tilbyde digitale løsninger, er den sociale slagside. Det problem bliver alt for ofte overset, når ny teknologi udvikles eller digitaliseringen tager til. Problemet kan ikke løses gennem de nuværende, forholdsvis begrænsede muligheder for at blive fritaget for digital post og digitale selvbetjeningsmuligheder, hvilket i øvrigt kræver en omstændig ansøgningsproces. Hvis man ikke har de rigtige adgange og er inde i systemerne, kan du ikke få hjælp fra supporten. Det skaber for eksempel udfordringer for en hjemløs, som mister sit NemID-nøglekort, får stjålet eller ødelagt sin smartphone eller bare ikke kan huske sine koder. I det hele taget rimer et kontantløst samfund ikke godt på hjemløshed, og kan føre til yderlig forarmelse, fordi man falder ud af systemet og kan ende med at begå kriminalitet for at skaffe kontanter, optager lån hos ”lånehajer” eller lever på andres nåde. Det kan også være ældre personer, der ikke er fortrolige med digitale løsninger eller personer med fysiske handicap eller psykiske lidelser, som ikke kan anvende et hævekort. 

Alternativer til digitale løsninger

Den omsiggribende digitaliserings hovedmål er at opnå bedre kvalitet for borgere og kunder og på at udnytte ressourcerne bedre, men digitaliseringens udfordringer er mangeartede og har i nogle tilfælde uforudsete konsekvenser. Det er afgørende at adressere og finde løsninger på disse udfordringer, når vi som nation skal drage nytte af den digitale udvikling. 

PROSA er optaget af at finde gode, solide løsninger på den teknologiske udvikling, men den udvikling sker kun, hvis vi forholder os til teknologiens mulige skyggesider. Det betyder, at vi som samfund ikke skal gøre os 100 pct. afhængige af digitale løsninger, og vi skal sørge for, at der er alternativer at falde tilbage på. Lad os holde fast i kontanter, lad os holde fast i muligheden for at kunne kontakte et menneske, der kan hjælpe en igennem systemerne og lad os inddrage de allermest sårbare i løsningerne, når vi udvikler og tester de digitale løsninger. Nok kan digitale løsninger være smarte, men også skrøbelige, når de ikke virker, og derfor skal den erkendelse være en del af fundamentet, når vi udvikler nye systemer og løsninger. 

Læs indlægget på DigiTech - og bland dig fx i debatten.