It og samfund

Digitalt højhastighedstog

Alt imens bankfilialer bliver lukket, og både trafikselskaber og andre virksomheder i stigende grad henviser til digitale betalingsmuligheder, bliver en stor gruppe borgere stadig dårligere stillet i den hastige digitalisering.

Situationen er kritisk for ikke-digitale borgere, pointerer Anni Sørensen, der er landsformand i Lev. Sammen med Ældre Sagen, Socialt Lederforum, SAND og Foreningen Danske DøvBlinde kræver hun akut politisk handling.

”Digitaliseringen er nu nået så langt, at den i praksis medfører en umyndiggørelse af de ikke-digitale borgere, som efterlades på perronen. Derfor er der brug for løsninger, der kan afhjælpe problemerne her og nu, og som rækker ud i fremtiden”, siger Anni Sørensen.

Organisationerne ønsker investeringer i teknologi, som giver hjælp og understøttelse til de ikke-digitale borgere, samt en midlertidig løsning, hvor Borgerservice forpligtes til at stå for kassefunktionen for banker og trafikselskaber.

”Vi er nødt til at huske de flere hundrede tusind ældre, der enten har fravalgt eller ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger”, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

ohl