It og samfund

EU i klemme mellem techgiganter og ytringsfrihed

”Det er fortsat techgiganterne, der suverænt sætter grænserne for ytringsfriheden online", skriver Rikke Frank Jørgensen, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

EU-Kommissionen præsenterede i december sit længe ventede udspil til en lovpakke, der skal regulere techgiganternes magt i Europa.

Lovpakken indeholder en forordning om digitale tjenester (Digital Services Act), og en forordning om det digitale marked (Digital Markets Act). Den første handler om platformenes håndtering af ulovligt indhold, mens den anden handler om at skabe fair konkurrencevilkår. 

Med forordningen om digitale tjenester stilles en række nye krav til platformenes praksis, når de fjerner indhold. Et af kravene er, at sletningen begrundes overfor brugeren. Dette gælder både for ulovligt indhold og for lovligt indhold, der fjernes, fordi det strider mod platformenes fællesskabsregler.

Det er fortsat techgiganterne, der suverænt sætter grænserne for ytringsfriheden online

Der skal også være mulighed for at klage over indhold, der er taget ned – og der er skærpede krav til gennemsigtighed, når virksomhederne bruger algoritmer og målrettet markedsføring.

Der stilles samtidig krav til de store virksomheder om at gennemføre årlige risikovurderinger og at åbne sig for inspektion, samtidig med at der etableres nationale tilsyn, der skal overse reglernes overholdelse.

Det er alt sammen positivt, og rettighedsmæssigt stiller det borgerne stærkere over for techgiganterne. 

Det er også fint, at reglerne – ligesom EU’s persondataregler – tager en risikobaseret tilgang, så kravene til techgiganterne er markant større end kravene til små tjenester. Jo større magt, jo større ansvar.

Samtidig indføres sanktioner, således at virksomheder, der systematisk undlader at overholde reglerne, kan pålægges bøder på op til seks procent af deres årlige omsætning. 

Med udspillet anerkender kommissionen, at platformene i dag har en kolossal magt over den offentlige samtale. Problemet med forslaget er imidlertid, at det fortsat er techgiganterne, der suverænt sætter grænserne for ytringsfriheden online. Det er dem, der skal vurdere, om indhold er ulovligt og derfor skal tages ned.

Her skal de træffe millioner af afgørelser på kort tid uden nogen form for uafhængig kontrol af, hvorvidt de rammer rigtigt – og med udsigt til bøder, hvis de ikke handler hurtigt nok. Derudover kan de med basis i deres fællesskabsregler fortsat tage hvad som helst ned.

Så selvom EU's nye udspil på mange punkter er ambitiøst, så mangler det at sikre en effektiv beskyttelse af ytringsfriheden. 

En opfordring til de danske politikere er derfor, at de i forbindelse med forhandlingen og gennemførelsen af den nye lovpakke får fastsat regler, der sikrer, at beskyttelsen af ytringsfriheden også gælder på techgiganternes platforme.