Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet

Flere PROSA-medlemmer i arbejde

Ledigheden blandt PROSAs medlemmer var i januar på det højeste niveau siden 2013. Men det er gået bedre end frygtet, og noget tyder på, at medlemmerne er ved at lukke ledighedsgabet efter første coronanedlukning i foråret 2020, hvor ledigheden var højere end under finanskrisen.

- Jeg var bekymret, da jeg skulle trække januars ledighedstal. Udviklingen i ledigheden i 2020 har ikke fulgt de normale kurver, og set i det lys, er det faktisk positivt, at vi i januar 2021 kun ligger 1,2 procentpoint over ledigheden i januar 2020, siger Michael Tøttrup, afdelingsleder for udviklingsafdelingen i PROSA.

Tallene skal ses i lyset af en markant øget ledighed i kølvandet på den første coronanedlukning i foråret. Typisk svinger det samlede ledighedsniveau i PROSA i halvårlige intervaller i takt med de store dimittendoptag, når de it-studerende færdiggør deres uddannelser. Det bidrager til en øget generel ledighed i juni, juli og august, hvorefter ledigheden falder igen frem til december. Herefter stiger ledigheden igen med de nye dimittender i januar og februar, for derefter at falde frem mod sommeren. Men i foråret 2020 efter den første coronanedlukning udeblev faldet i ledigheden, som i sommeren kom op på det højeste niveau siden 2005.

- I 2020 udeblev faldet fra marts til sommer, og vi ramte et ledighedsniveau på 6,89 procent i juli. Det er højere end under finanskrisen. Herefter har tallene fulgt det normale mønster med et fald frem til december, men fordi faldet i foråret aldrig kom, var ledighedsniveauet som udgangspunkt højere end før corona, uddyber Michael Tøttrup.

I sommeren 2020 var merledigheden cirka to procentpoint. I løbet af efteråret faldt den til cirka 1,5 procentpoint, og nu er merledigheden i de seneste tal fra januar så nede på 1,2 procentpoint. I rene tal betyder det, at der blandt PROSAs medlemmer i januar 2021 var 135 flere ledige end i januar 2020, mens der i sommer var over 200 flere ledige end i sommeren 2019.

- Til trods for vinterens coronanedlukning er vi altså fortsat i gang med at indhente det tabte, og derfor er de her tal positive. Den første nedlukning kostede, men vinterens har ikke kostet på ledigheden, for den ville i en typisk årscyklus være steget fra de 1,5 procentpoint i efteråret til et højere niveau i januar. I stedet ser vi nu et fald til 1,2 procentpoint. Konklusionen må være, at den seneste nedlukning ikke har haft konsekvenser for vores medlemmers arbejdsmarked, vurderer Michael Tøttrup.

PROSA-medlemmers ledighed fordelt på alder

Det er de unge, der primært er ramt af ledighed. Både de under 25-årige samt de 25-29-årige ligger markant over den gennemsnitlige ledighed. De under 25-årige er relativ få individer, men har i januar 2021 en ledighed på 12,84 procent. De 25-29-årige ligger aktuelt på 10,88 procent ledighed. Disse aldersgrupper er stort set alle dimittender, de er derfor kraftigt påvirket af de store dimittendoptag.

Aldersgruppen 30-34-årige er også påvirket af dimittendoptaget, men i langt mindre grad. Aktuelt har de en ledighed på 5,46 procent. Alle andre aldersgrupper, hvor dimittender fylder meget mindre, har en markant lavere ledighed end gennemsnittet. De 45-49-årige er med 2,50 procent dem med den laveste ledighed. I januar 2020 lå denne gruppe dog på 1,87%.