Vi har desværre udfordringer med vores telefonsystem i dag - der arbejdes på at løse problemet. Send en mail til prosa@prosa.dk eller prøv at ringe igen i morgen.

Forhandlinger om ny arbejdsmiljøaftale

Psykisk arbejdsmiljø og stress

PROSA til forhandlingspartnerne: Glem ikke det psykiske arbejdsmiljø. Regeringen starter tirsdag d. 14. marts forhandlinger med Folketingets partier om en ny arbejdsmiljøaftale. Regeringen lægger op til, at der i perioden 2023-2026 skal prioriteres mere end en milliard kroner til en ny arbejdsmiljøaftale.

PROSAs Næstformand Curt Kjærsgaard Raavig er glad for, at regeringen lægger op til at en økonomisk styrkelse af Arbejdstilsynets muskler mod social dumping og arbejdslivskriminalitet. Curt Kjærsgaard Raavig har dog også en anden bøn:

”Vi lever i en tid, hvor mange arbejder med meget fleksible rammer for deres arbejdstilrettelæggelse. Det gælder også for it-professionelle. Det er positivt, når det fungerer, men det kan også have en slagside, hvis arbejde og arbejdsgivers krav til fleksibilitet og opgaveløsning bliver grænseløst i form af krav om konstant arbejde, højt tempo og ringe mulighed for restitution. Så ser vi psykiske arbejdsskader, som stress, angst og depression. Regeringen og folketingets partier må derfor ikke overse, at der skal være en indsats omkring det psykiske arbejdsmiljø, så virksomheder får den rette støtte til at etablere gode psykiske arbejdsmiljøer.”

Der blev i 2020 udarbejdet en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Med den nye bekendtgørelse er reglerne om psykisk arbejdsmiljø samlet et sted, og der er skabt klarhed om reglerne. Der er også udarbejdet to nye vejledninger om stor arbejdsmængde og tidspres og uklare og modstridende krav.. AT-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes, og virksomheder vil her kunne finde hjælp og inspiration til forebyggende tiltag, som de kan iværksætte for at leve op til reglerne. 

> Læs bekendtgørelsen her

Mange virksomheder kender ikke reglerne om psykisk arbejdsmiljø, og derfor er det oplagt, at der bliver afsat midler til at øge kendskabet samt at det afspejles i Arbejdstilsynets tilsynspraksis, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

PROSA foreslår helt konkret, at der bliver afsat ressourcer til, at Arbejdstilsynet i et samarbejde med alle BFA’erne (BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø) gennemfører en større formidlingsindsats om den ny bekendtgørelse og de nye vejledninger, så viden om regler, praksis og forebyggelsesmuligheder kan blive spredt og omsat til konkret forebyggelse på arbejdspladserne. PROSA foreslår desuden, at Arbejdstilsynet i 2024 skal undersøge, hvordan den ny bekendtgørelse og tilhørende AT-vejledninger afspejler sig i AT’s tilsynspraksis, og på baggrund heraf vurderer, om der evt. er behov for opfølgning i tilsynspraksis.

> Følg Curt Kjærsgaard Raavig (@kj_curt) / Twitter