Glædeligt med fokus på teknologiforståelse allerede fra skolestart

PROSAs formand glæder sig over, at Børne- og Undervisningsministeren Mattias Tesfaye fastslår, at teknologiforståelse skal implementeres i en række fag allerede fra de første folkeskole-år.

- Det er positivt, at alle børn tidligt får forståelsen for it ind i undervisningen, men stadig ikke godt nok. Vi mangler stadig, at teknologiforståelse bliver et selvstændigt og obligatorisk fag, siger formand Niels Bertelsen

Børne- og Undervisningsministeren Mattias Tesfaye præciserer i Altinget, at teknologiforståelse skal implementeres obligatorisk en række fag allerede fra de første folkeskole-år. Indlægget fra ministeren kommer efter, at blandt andre PROSA har kritiseret de oprindelige udmeldinger om, at teknologiforståelse skulle gøres til et valgfag og først fra 7. klassetrin.  

Udmeldingen vækker glæde i de it-professionelles fagforbund, PROSA.

Her fastslår formand Niels Bertelsen, at kendskabet til it og AI er afgørende vigtigt og ikke bare skal forbeholdes de allerede teknologiinteresserede børn og unge. Det er derimod noget, som alle børn skal kunne føle sig trygge ved at bruge og have en grundlæggende forståelse for.

- Vores børn skal have it og tech mellem fingrene, så de lærer at forstå og bruge det. De har det allerede tæt inde på livet i mange afskygninger, så forståelsen er vigtig. Det har PROSA allerede forslået skal ske tidligt i skoletiden og helst med tryk på allerede fra 3. klasse. Jeg er glad for, at regeringen har lyttet. Det digitale er nemlig fundamentet under fremtiden, og det er uhyre vigtige værktøjer, som kræver forståelse og indsigt at bruge bedst muligt. Børn får en sund tilgang og bliver langt bedre klædt på til at forstå og tackle fremtidens samfund, siger Niels Bertelsen. 

Stadig ikke godt nok. Vi mangler stadig, at teknologiforståelse bliver et selvstændigt og obligatorisk fag

For alle - ikke bare de "teknologikompetente" drenge

PROSAs formand hæfter sig også ved, at den forslåede valgfagsmodel fra 7. klasse risikerer kun at tiltrække de "teknologikompetente", som allerede har naturlig interesse for at "nørde med it", og bliver et fravalg for alle andre. Erfaringsmæssigt betyder det også en kønsmæssig skævvriding. 

- Og så er det et vigtigt skridt, at ministeren gør op med valgfriheden. Erfaringer fra 2017 viser, at det primært er de teknologi-kompetente drenge, som ellers vælger faget til. Elimineringen af valgfags-modellen vil derfor mindske polariseringen mellem dem, der kan digital teknologi, og alle andre. It-faget er allerede præget af stor kønsskævvridning, og derfor er det eneste rigtige, at vi stræber efter at myndiggøre alle børn og unge til at leve gode liv med digital teknologi, advarer Niels Bertelsen.