Godt med ny indsats mod social dumping – husk it-branchen

Social dumping - glem ikke it-branchen

Et nyt indsatsteam skal fokusere på sager med grov og kompliceret social dumping. Det er vigtigt også at huske it-branchen påpeger PROSAs næstformand Curt Kjærsgaard Raavig.

I et nyt udspil fra regeringen skal Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet samarbejde i et nyt indsatsteam, som specialiserer sig i de grove og komplicerede sager med social dumping. De grove og komplicerede sager kan fx være udenlandske virksomheder, der gentagne gange begår grove overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen med risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, snyder i forhold til moms- og skattelovgivningen eller bruger illegal arbejdskraft.

Næstformand i it-fagforeningen PROSA, Curt Kjærsgaard Raavig, glæder sig over tiltaget, men understreger, at det er vigtigt også at fokusere indsatsen steder, der ikke umiddelbart virker oplagte, som fx it-branchen.


"Jeg er sikker på, at langt de fleste virksomheder i it-branchen gør tingene efter bogen. Jeg er dog heller ikke i tvivl om, at der er brodne kar imellem. Det skader alle, at enkelte snigløber: Udenlandske og danske medarbejdere, firmaer på det danske marked og vores skatteindtægter, siger han.”


”Men det er svært at fange en overløber, for sagerne er ofte meget komplicerede og svære at bevise. Dem, der udsættes for social dumping, kommer ofte fra udlandet og med en drøm om en lysere fremtid. De kan være bange for repressalier, og for at komme hjem tomhændet med en bristet drøm.”


Jeg har set de grimme eksempler på det, forklarer Curt Kjærsgaard Raavig.


”Jeg synes derfor, at det er positivt, at regeringen laver et tværgående indsatsteam med Arbejdstilsyn, Skattestyrelse og politi til de grove og komplicerede sager. Men det er vigtigt, at det ikke kun er fx byggebranchen, der er i fokus for den intensiverede kontrol, som regeringen lægger op til.”

Derfor mener PROSA, at det er vigtigt, at kontrollen med social dumping også intensiveres de steder, der ikke er oplagte og gængse. Fx i it-branchen.

> PROSA og arbejdsmarkedspolitik