Vi har desværre udfordringer med vores telefonsystem i dag - der arbejdes på at løse problemet. Send en mail til prosa@prosa.dk eller prøv at ringe igen i morgen.

Arbejdsmarkedet, Anmeldelser

Meld coronasmitte som arbejdsskade

Er du blevet smittet med corona på arbejdspladsen, bør du anmelde det som en arbejdsskade.

Mere end 3.000 personer har anmeldt arbejdsskader som følge af smitte med Covid-19, viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i begyndelsen af februar. Og det tal stiger støt.

Fra 5. januar til 1. februar steg antallet af anmeldte arbejdsskader på grund af smitte med Covid-19 med 35 procent. Tallene gælder både smitte med sygdommen, men også eksempelvis allergi fra brug af værnemidler. Langt størstedelen af de sager, der er er blevet indberettet korrekt og er blevet afgjort, er også blevet anerkendt.

– I mindre end fem af de afgjorte sager, hvor en person har fået sygdommen Covid-19 efter udsættelse for smitte på sit arbejde, er sagen afvist, skriver AES.

– Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, lød det den gang fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

– Dermed ikke sagt, at man aldrig vil kunne få det anerkendt eller få nogen penge, hvis man har senfølger – det er bare en tungere bevisbyrde, siger Marlene Louise Buch Andersen.

Arbejdstilsynet udsendte i april en vejledning, hvori smitte anerkendes som en arbejdsskade og derfor kan give erstatning.

Det lader dog til, at mange ikke er klar over, at de kan få anerkendt coronasmitte som en arbejdsskade. Tal fra smitteopsporingen viser i hvert fald ifølge dr.dk, at 14,2 procent af de smittede peger på arbejdspladsen som smittekilden. Da vi i Danmark har rundet 200.000 smittede, burde antallet af anmeldelser om smitte altså ligge nærmere 28.000 end de 3.000, som er registreret hos AES.

Så har du fået corona og mener, at du kan være blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, bør du anmelde det som arbejdsskade. Også selvom du måske ikke har haft et alvorligt forløb eller mærket noget til senfølger, påpeger Marlene Louise Buch Andersen, der er adjunkt på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, ifølge dr.dk. Du skal nemlig anmelde en arbejdsskade, senest et år efter at skaden er opstået. Oplever du først senfølger, efter at fristen er overskredet – og derefter melder det – bliver det sværere at løfte sagen.

Hvis en arbejdsskade anerkendes, foretager AES en udmåling af erstatning i forhold til varigt mén, erhvervsevnetab og helbredelsesudgifter.