Ny lønstatistik for it-professionelle: Reallønstilbagegang trods pæne lønstigninger

Curt K Raavig

I dag offentliggør PROSA spritnye tal for lønudviklingen blandt it-professionelle. Tallene viser, at danske lønmodtagere generelt steg 3,4 pct. i løn i 2023, mens it-professionelle steg 4,5 pct. i løn. Derudover viser den nye lønstatistik, at it-professionelle reelt har oplevet en lønstigning på 6,8 pct., idet ancienniteten hos de it-professionelle også er et år højere end sidste år.

Næstformand i PROSA Curt Kjærsgaard Raavig siger:
”Løn er anerkendelse, løn er motivation, løn er fastholdelse, og i et it-arbejdsmarked, hvor der i den grad er rift om it-professionelle og deres kompetencer er det naturligt, at arbejdsgiverne tænker løn ind som et parameter til at gøre virksomheden attraktiv for ansatte og potentielle jobsøgende.” 

Trods en generel pæn lønstigning betyder inflationen på 7,7 dog, at mange it-professionelle vil opleve en reallønstilbagegang på 0,9 pct.

”De it-professionelle skal dog være smerteligt bevidste om, at inflationen spiser af både løn og lønstigning, og det kan de it-professionelle så hente hjem ved individuelle lønforhandlinger eller andre typer af goder,” siger Curt Kjærsgaard Raavig og fortsætter:

”og når man skal ind og forhandle individuelt er det rigtig godt, at man ved, hvordan gennemsnitslønningerne ser ud for it-branchen. Det bedste redskab ved individuelle lønforhandlinger er først og fremmest at bruge argumenter for, hvorfor den enkelte skal stige i løn, men det er også vigtigt at man har gode fakta fra egen branche om lønniveauet.” 

Gode råd til lønforhandlinger findes her:
https://www.prosa.dk/raad-og-svar/loenstatistik/guide-til-loenforhandling.

Medlemmer kan også få individuel rådgivning forud for lønforhandlinger:
https://www.prosa.dk/raad-og-svar/kontakt-juridisk-afdeling

It-faget har en overvægt af mænd, men der er et mindre løngab mellem kønnene, end når man kigger på de generelle tal for lønniveauet for mænd og kvinder i Danmark.  PROSAs nye tal viser, at kvinder i it-branchen samlet set får ca. 1,5  pct. mindre i løn end mændene, hvor der på landsplan i gennemsnit er syv procents forskel på mænd og kvinders løn i samme job. Det glæder PROSAs næstformand:

”Mange virksomheder må i dag sige nej til opgaver, som kræver specialiserede it-kompetencer. Et af værktøjerne til at kunne tage opgaver ind er at få flere kvinder til at interesse sig for it-faget, og her er det klart, at det er enormt positivt, at vi faktisk har gode tal på, at kvinderne belønnes på næsten lige niveau med mændene”, siger Curt Kjærsgaard Raavig. Samtidig siger han:

”Vi må sammen kæmpe for at  forskellen lukkes helt, tænk hvis IT-branchen kunne blive første bevis på at det kan lade sig gøre.”

PROSA har også spurgt medlemmerne til deres kontraktmæssige forhold for at få indsigt i, hvor mange der fx er på jobløn, og tallene viser, at it-folk på denne type af kontrakter typisk arbejder 37 timer om ugen. 

”Jeg er rigtig glad for, at vi kan se på tallene, at it-folk på jobløn primært holder sig inden for en ugentlig arbejdstid på 37 timer, og at det ikke bliver en blankocheck for arbejdsgiverne at ansætte på denne type kontrakter. Dermed ikke sagt at jeg ikke finder det problematisk, at arbejdsgiverne ikke sætter regler for, hvor meget man skal arbejde – og PROSA giver gerne råd til, hvordan man sætter de gode rammer,” siger Curt Kjærsgaard Raavig.

Inden man skriver under på en kontrakt med sin nye arbejdsgiver, er det altid en god ide at få den gennemgået, så man ved, hvad den betyder for ens fremtidige arbejdssituation. Medlemmer af forbundet af it-professionelle kan det få det gjort ved at kontakte PROSA på faglig@prosa.dk 

FAKTA: Hvis  du er på jobløn betyder det, at du ikke har en højeste arbejdstid. Du har dermed ikke ret til at afspadsere eller få udbetalt overarbejde. Selvom du har fastsat en arbejdstid på 37 timer i din kontrakt, kan du godt være ansat på jobløn.

Find PROSAs lønstatistik her https://www.prosa.dk/loenstatistik

Den aktuelle lønstatistik er baseret på 2.747 besvarelser fra ansatte i it-faget. Besvarelserne omfatter lønnen for januar 2023, og oplysningerne er indsamlet i perioden 27. januar– til 5. marts 2023.

Som medlem af PROSA – Forbundet af It-professionelle får du adgang til PROSAs lønberegner. På den måde kan du tage det stærkeste værktøj med til næste lønforhandling. 

Uddannelse

Startløn 2023

5 års erfaring 2023

IT-supporter

32.341

39.395

Datamekaniker/datafagtekniker

40.255

51.449

Datamatiker

40.858

46.599

Bachelor i datalogi

43.365

50.842

Professionsbachelor i webudvikling

37.953

45.311

Professionsbachelor i softwareudvikling

42.462

52.653

Cand.scient. Datalogi

48.917

56.702

Civilingeniør inden for it

48.741

-

Cand. It

41.540

53.868

Tabel: Oversigt over 2023-lønninger for it-professionelle

For  mere information: 
Grith Enemark
Kommunikationschef
PROSA – Forbundet af It-professionelle
Mobil: +45 2522 1680

gre@prosa.dk