Arbejdsmiljø

Ny vejledning beskytter medarbejdere mod tidspres

PROSA roser Arbejdstilsynet for at sætte klare retningslinjer for arbejdsgiverne, der får ansvar for at sikre, at medarbejderne ikke bukker under for tidspres og store arbejdsmængder.

Det er på høje tid, at der kommer nogle klare markører, som stiller arbejdsgiverne til ansvar for at sikre, at medarbejderne på landets virksomheder ikke bukker under for store arbejdsmængder og tidspres.

Sådan lyder det fra de it-professionelles fagforbund PROSA, som har været med i forhandlingerne om en ny vejledning fra Arbejdstilsynet (AT), der netop er blevet offentliggjort.

”Det må aldrig være den enkelte medarbejders ansvar at skulle sige fra, hvis tidspresset og arbejdsmængden bliver for voldsom. Med den nye vejledning står det bøjet i neon, at det til hver en tid påhviler arbejdsgiveren at sikre en fornuftig balance mellem arbejdstid og de opgaver, som medarbejderen skal udføre”, siger Curt Kjærsgaard Raavig, der er forbundssekretær i PROSA.

Han fremhæver netop it-faget som en branche, der har ry for at have perioder med ekstremt tidspres og voldsomme arbejdsmængder. Den nye vejledning, der har været flere år undervejs, gør det nemmere for arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere at gribe ind, hvis arbejdsgiveren ikke lever op til de nye regler. I sidste ende kan det føre til påbud fra Arbejdstilsynet.

”Vi har set masser af eksempler på medarbejdere, der bukker under for presset, fordi de har manglet redskaberne til at sige fra. Det gælder også situationer, hvor der opstår store, men forudsigelige arbejdspukler, som arbejdsgiveren burde have bedre overblik over. Selvfølgelig kan der opstå kortvarige perioder med store arbejdsmængder, men det må aldrig blive normalen”, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

Vejledningen er den første i en serie af udgivelser fra Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø for at forebygge stress og beskytte medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Undersøgelser fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at hver femte medarbejder sjældent eller aldrig oplever at have tid nok til arbejdet, og hver tredje medarbejder har altid eller ofte svært ved at overholde tidsfrister.

På den baggrund havde PROSA sammen med en række andre fagforbund stillet forslag om en formulering, der gjorde det klart, at arbejdsgiverne burde tilføre mere tid eller flere timer til det pågældende arbejde, hvis mængden af arbejdsopgaver eller tidspresset bliver for stort. Men det ønske blev skudt ned af Arbejdstilsynet og er derfor ikke kommet med i AT-vejledningen.

”Al fornuft tilsiger jo, at man som arbejdsgiver skal sørge for at have det rigtige antal medarbejdere, så man ikke driver rovdrift på dem, man har. På det punkt har vi en uenighed med Arbejdstilsynet og arbejdsgiverne”, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

Alligevel er det en milepæl i kampen for forebyggelse af stress, mener PROSA.

”Det har store omkostninger for både virksomheder, medarbejdere og samfund, når medarbejdere går ned med stress. Derfor er det en meget brugbar vejledning”, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

Læs Arbejdstilsynets nye vejledning her