Ansættelsesforhold

Nye regler for hjemmearbejde

Mand sidder på gulvet og arbejder med en bærbar på skødet

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at gøre reglerne for hjemmearbejde mere fleksible, så kravene til indretning af arbejdspladsen først gælder, hvis du arbejder hjemme mere end to dage ugentligt. Her er, hvad du skal vide om de nye regler.

I dag gælder der en række særlige krav til indretning af såkaldte skærmarbejdspladser. Reglerne gælder, når skærmarbejdet foregår i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, hvilket i dag er fastsat til én dag om ugen inden for en normal arbejdsuge. Reglerne gælder derfor også, når du arbejder hjemme mindst en dag om ugen.

Men et bredt Folketinget har nu besluttet at ændre reglerne med virkning fra slutningen af april. Det sker for at styrke fleksibiliteten ved hjemmearbejde og imødekomme mange ansattes ønske om selv at planlægge sin arbejdsdag fri af tid og sted.

Dermed rykker politikerne også ved den nuværende praksis, hvor arbejdsgiveren skal sikre ordentlige arbejdsredskaber på hjemmekontoret – for eksempel computer, skærm, tastatur, mus og stol – hvis du bare arbejder hjemme mere end en dag om ugen.

”Med ændringen vil de særlige regler for skærmarbejde først gælde, når medarbejderen arbejder hjemme mere end to dage om ugen i gennemsnit set over en måned”, siger Camilla Winther, der er jurist i PROSA.

Dit eget ansvar

Med andre ord er det dit eget ansvar at sikre en ordentlig hjemmearbejdsplads, hvis du kun arbejder hjemme mindre end to dage ugentligt.

”Som medarbejder har du derfor ansvaret for at have det rette inventar og udstyr til din hjemmearbejdsplads, hvis du kun arbejder hjemme én dag om ugen. Det betyder også, at du skal være opmærksom på eventuelle gener og belastninger ved din hjemmearbejdsplads”, siger hun.

Camilla Winther forklarer, at der som noget nyt bliver lavet en opsamlingsmodel, der gælder for medarbejdere, der har skiftende arbejdssteder. Det kan for eksempel være 2 dage hjemme, 2 dage på arbejdspladsen og 1 dag hos kunder.

Det betyder, at hvis der ikke allerede er etableret en skærmarbejdsplads, skal man fremover – ud fra en helhedsvurdering af de forskellige arbejdssteder – tage stilling til, om skærmarbejdet skal være omfattet af reglerne, hvis der samlet udføres skærmarbejde mere end 2 dage de forskellige steder.

Regler ved hjemmearbejde

Arbejdsgiveren er forpligtiget af arbejdsmiljølovgivningen, når den ansatte udfører arbejde på arbejdspladsen.

Som udgangspunkt gælder loven også, når medarbejderen arbejder hjemme, men reglerne om arbejdsstedets indretning, arbejde ved en computer, virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde samt hvileperiode og fridøgn gælder kun i begrænset omfang.

Rammerne og muligheden for hjemmearbejde afhænger derfor enten af aftaler mellem virksomheden og den ansatte, kollektive aftaler eller traditioner, forklarer Camilla Winther.

Selvom arbejdsgiver også fremover er ansvarlig for dit arbejdsmiljø, hvis du har mere end to hjemmearbejdsdage ugentligt, så er det ikke alle områder af arbejdspladsens indretning, som arbejdsgiveren skal sikre ved hjemmearbejde.

”På kontoret skal arbejdsgiver sikre, at der ikke ligger ledninger, som man kan falde i, men det er næppe en forpligtelse, som arbejdsgiveren også skal overholde på hjemmearbejdspladser”, siger Camilla Winther.

Hvad er dine rettigheder?

Hjemmearbejde er ikke en ret, da det fortsat er op til den enkelte arbejdsgiver, om denne ønsker det i sin organisation eller ej – og i givet fald i hvilket omfang.

”Arbejdsgiver kan pålægge dig hjemmearbejde i en kortere periode, også selvom du ikke er med på idéen. Bliver hjemmearbejdet fast eller over længere tid, anbefaler vi, at du kontakter PROSA, da der så er tale om en væsentlig ændring af dit ansættelsesforhold. Er du pålagt at skulle arbejde hjemmefra, er det selvfølgelig arbejdsgiver, der betaler omkostningerne til for eksempel internet”, siger Camilla Winther.

På mange måder gør de nye regler rammerne for hjemmearbejde mere tidssvarende. Men samtidig er der fare for, at det fysiske arbejdsmiljø lider skade, når medarbejderen ikke er beskyttet af kravene til for eksempel skærmpladsens indretning eller af arbejdsmiljøloven, hvis man kun har én eller to ugentlige hjemmearbejdsdage.

”Man kan derfor ønske, at arbejdsgiverne aktivt selv går ind og sætter rammer og standarder for hjemmearbejde, så der sikres sunde hjemmearbejdspladser til gavn for medarbejdernes trivsel. Det er derfor positivt, at man i aftalen har besluttet, at reglerne skal revurderes om et år for at se, om de er tilstrækkelige og virker i praksis”, siger Camilla Winther.

Du kan læse mere om arbejdspladsens indretning og inventar i At-vejledning A.1.15 om arbejdspladsens indretning og inventar samt på PROSAs hjemmeside omkring skærmarbejde og hjemmearbejdsplads.

PROSA anbefaler, at du som medarbejder undersøger, hvorvidt I på din arbejdsplads har en nedskrevet politik om hjemmearbejde, hvis det er tilladt at arbejde hjemmefra.

I politikken kan I med fordel have taget stilling til, hvem der har ansvaret for inventar og udstyr til din hjemmearbejdsplads. Findes der ikke allerede en politik, kan du for eksempel tage emnet op med din arbejdsmiljørepræsentant og tage initiativ til at få udarbejdet klare og tydelige rammer for sundheden på hjemmearbejdspladsen.

FAKTA: De særlige skærmregler

Tag kontakt til PROSA, hvis du ønsker råd og vejledning

I reglerne om skærmarbejde fastsætter Arbejdstilsynet en række særlige krav til arbejdspladsens indretning og arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdsgiver skal indrette og forsyne skærmarbejdspladsen med inventar, som passer til den ansatte og det arbejde, der bliver udført.

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur).

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol fra arbejdspladsen med hjem.