Nye regler om tidsregistrering

Arbejdstidsregistrering

Fra den 1. juli skal arbejdsgivere sørge for et objektivt og pålideligt tidsregistreringssystem. Det kan sikre, at ansvaret for ikke at arbejde for meget fjernes fra medarbejderen og lægges over på arbejdsgiveren.

Arbejdsgivere skal sikre, at du ikke arbejder for meget

Overordnet set kan man sige, at reglerne om tidsregistreringssystemer indføres for at gøre det nemmere for den enkelte arbejdsgiver at sikre, at deres medarbejdere ikke arbejder mere, end de må.


Giver bedre bevis for den ansatte

Reglerne giver også mulighed for, at den enkelte medarbejder får et overblik over, hvor meget man egentlig arbejder, og dermed kan råbe vagt i gevær, hvis den maksimale arbejdstid overskrides.

Arbejdsgiver skal selv stille et pålideligt registreringssystem til rådighed, hvilket kun kan øge bevisets stilling, hvis der er tale om, at man arbejder for meget.

”PROSA har indimellem set eksempler på, at der i kontrakter gives den enkelte medarbejder ansvaret for, at man ikke arbejder mere end de maks. 48 timer om ugen. Dette er ikke fair, og det gøres der nu op med, så man ikke risikerer at miste jobbet eller bliver set som et brokkehoved, hvis man synes, man arbejder for meget”, fortæller Camilla Winther, jurist i PROSA.


Arbejdstidsregistreringen, skal som minimum opfylde følgende:

  • Registrerer hver medarbejders daglige arbejdstid (visse medarbejdere kan undtages),
  • Er tilgængeligt, således at medarbejderen kan tilgå egne oplysninger i systemet, og
  • Opbevarer arbejdstidsregistreringerne i en løbende periode på 5 år efter referenceperiodens udløb.


Det væsentligste i loven:

  • Krav om registrering af medarbejderes daglige arbejdstid
  • Undtagelse om registrering for 'selvtilrettelæggere'
  • Mulighed for at fravige 48-timers reglen for overenskomst-dækkede medarbejdere.

> Hvad har du krav på, hvis du arbejder for meget?