Ansættelsesforhold, Arbejdsmarkedet

Planlæg din ferie med omhu

Den nye ferielov betyder, at du optjener og afholder ferie hen over samme periode. Derfor skal du vænne dig til løbende at holde øje med dine feriedage.

Vi skal nu for alvor vænne os til, at de feriedage, vi optjener i en måned, kan afholdes allerede måneden efter.
– De nye ferielovsregler betyder, at vi alle skal tænke ferie på en helt ny måde. Med samtidighedsferie råder vi nemlig ikke som tidligere over samtlige fem ferieuger fra ferieårets start. Nu optjenes feriedagene måned for måned og med skæringsdato 1. september, siger Amanda Overskov Jakobsen, der er jurist i PROSA.

Den gamle ferielov betød, at du havde de fem uger fra begyndelsen af ferieåret den 1. maj, og dem kunne du så placere ud over de følgende 12 måneder. Sådan er det ikke længere. Nu optjener du løbende ferie fra 1. september til 31. august, mens afviklingen af den løber fra 1. september til 31. december det følgende år.

En fuldtidsansat optjener ifølge den nye ferielov pr. måned 15,42 ferietimer svarende til 2,08 feriedage. Det giver 25 feriedage på et år svarende til 5 ugers ferie, som vi kender det. Men den nye måde at skulle afholde ferie på kan skabe lidt forvirring, fordi den i højere grad kræver et løbende overblik over, hvor mange feriedage du på et givent tidspunkt har til rådighed.
– Det, du som lønmodtager skal være opmærksom på, er, hvornår du ønsker at placere din ferie, og om du så har optjent ferien, når du ønsker at holde den – særligt her i det første år, siger Amanda Overskov Jakobsen.

I den nye ferielov er indlagt muligheden for at låne af din arbejdsgiver, hvis du eksempelvis mangler et par dage for at kunne holde tre hele ugers sommerferie. Men også det kræver planlægning.
– Afholdelse af betalt ferie, der endnu ikke et optjent, kan kun ske, hvis din arbejdsgiver er med på at give dig et forskud, og der foreligger en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Den afholdte ikke-optjente ferie fradrages så i den ret til betalt ferie, der efterfølgende optjenes i det pågældende ferieår, forklarer Amanda Overskov Jakobsen.

Hendes anbefaling er derfor, at du allerede nu begynder at holde regnskab med dine feriedage og tænker strategisk over, hvornår du vil placere din ferie. Kan du allerede nu se, at du kommer til at mangle dage til en fuld sommerferie, så læg op til en snak med din chef.
– Undlader du at holde regnskab, eller har du ikke muligheden for at låne af dine feriedage, er der en reel risiko for, at der ikke er nok feriedage til sommerferien, siger hun.

Det gælder især, hvis du planlægger at bruge af dine feriedage til vinterferie eller i påsken.