PROSA til den nye regering: Lad os nu oprette et it-ministerium

IT-ministerie ny regering Danmark

Der er dannet en ny regering i Danmark bestående af Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne. Regeringspartierne har udarbejdet et regeringsgrundlag med titlen ”Ansvar for Danmark”. PROSA, forbundet af it-professionelle, kvitterer for, at den forventede politik nu lægges frem, og rækker i den forbindelse hånden frem til samarbejde om vigtige samfundsrelevante dagsordenener, som digitalisering, flere kvinder i it, lønrefusion under barsel og 30-timers arbejdsuge.

PROSA hæfter sig ved, at regeringen ønsker at udvikle og fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, at digitalisering skal bruges til at skabe værdi for borgere, virksomheder, personale i den offentlige sektor og for landet som helhed, at den vil fortsætte de ambitiøse investeringer i digitalisering og automatisering på tværs af både den offentlige og private sektor samt at det skal sikres, at alle kan være med, uanset digitale kompetencer.

”Det er gode takter, og interessant hvilke konkrete initiativer der ligger bag ambitionerne”, siger formand for PROSA – forbundet af it-professionelle, Niels Bertelsen og fortsætter:

”For PROSA er det afgørende, at regeringen får etableret et dedikeret politisk rum til at drøfte konsekvenserne af den teknologi, vi indfører som en del af vores alles hverdag. Lige fra brug af MitID, styrket privacy, reguleret brug af datadeling og brug af nye digitale landvindinger i sundhedsvæsenet. PROSAs utvetydige ønske er oprettelse af et it-ministerium, og vi stiller os til rådighed for regeringen i forhold til, hvordan ressortområdet kan defineres ”.

PROSA vil være optaget af at følge den politiske udmøntning af den nye regeringskonstellation. Det gælder bl.a. for beskæftigelsesområdet, hvor bekæmpelse af social dumping er en mærkesag for PROSA. Formand for PROSA Niels Bertelsen siger:

”PROSA vil holde nøje øje med, at regeringen lovgiver og regulerer, så der ikke kan ske social dumping, når der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Udenlandsk arbejdskraft er naturligvis velkommen, men det bliver på samme løn- og ansættelsesvilkår, som danske lønmodtagere. Forholdene på det danske arbejdsmarked, så som lønninger og arbejdsvilkår, må ikke kunne undergraves.
I regeringsgrundlaget står det desuden beskrevet, at Danmark skal anlægge et annullationssøgsmål om EU’s mindstelønsdirektiv. Den passage er PROSA formand Niels Bertelsen glad for:

”EU skal ikke have noget at gøre med dansk løndannelse. I Danmark besluttes disse forhold mellem arbejdsmarkedets parter. Den danske model er verdenskendt, og her skal EU holde snitterne væk. Længere er den ikke.”

Derudover fortæller formanden for it-professionelle:
”Vi er også optagede af, hvordan den nye regering vil styrke tiltag på STEM-uddannelserne, så vi får flere kvinder ind i it-faget, om den er villige – på linje med den tidligere regering - til at se på reglerne vedr. lønrefusion under barsel, og hvordan den forholder sig til en generel nedsættelse af den ugentlige arbejdstid til 30-timer – for hvordan stemmer det overens med regeringens ønske om at afskaffe en helligdag, ” spørger Niels Bertelsen retorisk.

Læs regeringsgrundlaget https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/

Læs mere om, hvad PROSA mener https://www.prosa.dk/prosa-mener

Flere informationer:
Kommunikationschef Grith Enemark
Tlf.: 2522 1680, E-mail: gre@prosa.dk