Arbejdsmiljø

Søg midler til bedre arbejdsmiljø

Pulje på 100 millioner kroner til at forbedre arbejdsmiljøet på mindre virksomheder bliver ikke udnyttet. Din arbejdsplads kan søge tilskud til alt fra fysisk træning til tekniske hjælpemidler og rådgivning.

Vil du og dine kollegaer gerne i gang med fysisk træning på arbejdspladsen eller have professionel rådgivning til at igangsætte aktiviteter, hvor I for eksempel indfører nye metoder til at styrke jeres fysiske eller psykiske arbejdsmiljø?

Så er der hjælp at hente i en særlig arbejdsmiljøpulje under Arbejdstilsynet, der hvert år afsætter 100 millioner kroner til initiativer, der kan skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Puljen kan søges af virksomheder med op til 50 ansatte og dækker 80 procent af udgifterne til projekter som for eksempel:

  • Projekter, der går ud på at gennemføre styrketræning eller konditionstræning på arbejdspladsen til forebyggelse konsekvenserne af stillesiddende arbejde.
  • Forløb, hvor en personlig træner, fysioterapeut eller arbejdsmiljørådgiver kommer ud til arbejdspladsen og rådgiver om indkøb af udstyr, indretning af træningsmiljø og instruktion af træningsøvelser, der kan styrke de muskler, der er mest udsat i løbet af arbejdsdagen.
  • Konsulenttimer til rådgivning til at integrere fysisk træning i arbejdet.
  • Konsulenttimer til vejledning om, hvilken type af træning, der ville være optimal for at forebygge at jeres medarbejdere bliver nedslidte af arbejdet.

Midler i overskud

Arbejdsmiljøpuljen blev oprettet i 2021, men sidste år blev der kun søgt om 30 millioner kroner fra 288 virksomheder, så der er 70 millioner kroner ubrugte midler samt yderligere 100 millioner kroner i 2022.

Ifølge Arbejdstilsynet er det først-til-mølle-princippet, der gælder, så din arbejdsplads skal ikke tøve med at søge. Der er dog et krav om, at det skal være nye initiativer, så I må ikke have påbegyndt træningen eller projekterne, før der ansøges. Projekterne kan maksimalt vare ét år, og hver ansøgning kan maksimalt være på 500.000 kroner.

Udover den fysiske træning kan der søges om penge til for eksempel forbedringer indenfor det ergonomiske arbejdsmiljø, arbejdspres, krænkende handlinger og samarbejde på arbejdspladsen. Det er også muligt at søge penge til rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Læs mere og søg midlerne fra arbejdsmiljøpuljen her