Ansættelsesforhold

To job på hånden

It-professionelles kvalifikationer er i høj kurs, og medlemmer oplever da også at være så attraktive, at de har flere job på hånden – og hvad gør man så?

Nu og da oplever PROSA-­medlemmer at stå i den trods alt positive situation, at de har fået to jobtilbud på samme tid. De har skrevet under på den ene kontrakt, men finder så ud af, at de hellere vil have det andet job.

Desværre er din underskrift bindende, og du er derfor juridisk forpligtet af den kontrakt, du har skrevet under på.

– Det betyder, at du først kan sige op, når du er begyndt i stillingen. Hvis der er aftalt prøvetid, så forudsætter opsigelse i prøvetiden, at du rent faktisk har prøvet at arbejde dér. Derfor kan du heller ikke bare blive væk fra den stilling, du ikke ønsker at tiltræde, siger Signe Rasmussen, der er jurist i PROSA.

Du kan faktisk risikere, at din forsmåede arbejdsgiver rejser krav om erstatning, hvis du er blevet væk uretmæssigt.
– I den retspraksis, der foreligger, har arbejdsgiver fået medhold i, at den ansatte skal erstatte det tab, som en arbejdsgiver har lidt ved, at en nyansat er udeblevet fra stillingen. Det koster altså, hvad der svarer til 14 dages bruttoløn for funktionærer, hvis du ikke møder op den første arbejdsdag, siger hun.

Hvad skal man så gøre, hvis man fortryder?
– Kommer du i sådan en situation, er det bedste råd at hive alle de violiner, du kan finde, ud af skabet. Ring til den arbejdsgiver, du alligevel ikke ønsker stillingen hos, og sæt gang i orkestret. Fortæl, at du har fået tilbudt din vildeste drømmestilling, og at du håber på forståelse for, hvorfor du af den grund ikke kan begynde i jobbet hos dem. Understreg, at du naturligvis er frygtelig ked af de problemer, det medfører for dem, siger Signe Rasmussen.

Det lykkes heldigvis i langt de fleste tilfælde at nå til enighed, fortæller juristen.
– Sørg for at få det på skrift, hvis I bliver enige om at droppe samarbejdet. Det er nemlig din dokumentation for, at I har aftalt, at du ikke tiltræder. Så har du i hvert fald dit på det tørre, hvis de skulle kræve erstatning for ulovlig udeblivelse senere, siger hun.

Skulle du komme i den uheldige situation, at din nye arbejdsgiver ikke vil lade dig sige op før tiltrædelsen, er du desværre nødt til at dukke op den første arbejdsdag og så aflevere din opsigelse med det varsel, der er aftalt.

Hvis der er aftalt et opsigelses­varsel på eksempelvis 14 dage i prøvetiden, er du også nødt til at arbejde i opsigelsesperioden, medmindre din arbejdsgiver fritstiller dig. Får du en fritstilling, bør du også få den på skrift af hensyn til dokumentation, lyder rådet.