Trepartsaftalen overser væsentligt middel til at sikre arbejdskraft til vores virksomheder

Der kan allerede nu hentes ubegrænset mængder af arbejdskraft fra Europa. Til it-området faktisk også fra hele verden – de skal bare have den samme løn som den danske arbejdskraft.

Der er netop indgået en trepartsaftale mellem arbejdsgivere, fagbevægelse og regeringen.

Aftalen har til formål at sikre, at der er nok arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiverne. Aftalen kan læses her 

På mange måder er det en god aftale, som rummer gode elementer, som f.eks. afsættelse af midler til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender og styrkelse af trainee-indsatsen.

Aftalen skærper i øvrigt endnu engang de lediges rådighedsforpligtelser. Det er som om fantasien ikke kender grænser for, hvor meget de ledige skal straffes for ikke at være i arbejde.

- Selv om der er gode elementer i trepartsaftalen, mangler den desværre et af de væsentligste instrumenter til at skaffe mere kvalificeret IT-arbejdskraft, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA. - Der er ingen tvivl om, at hvis man virkelig vil gøre noget ved manglen på IT-arbejdskraft, så skal man se på uddannelse som et af midlerne, fortsætter Hanne Lykke Jespersen. PROSA havde håbet, at RAR (de regionale arbejdsmarkedsråd) havde fået tildelt nogle midler, således at man kunne give de ledige relevante kurser med de tilhørende IT-certificeringer, som faktisk kan være med til at bringe dem i arbejde.

Herudover er PROSA noget bekymrede for punkterne om de internationale studerende i trepartsaftalen.

Det ene punkt er en afsættelse af 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til fastholdelse af internationale studerende.

Punktet er ikke nærmere defineret, men vi er foruroligede over, hvad tanken bag ved er. Allerede nu findes en såkaldt etableringskort- ordning, hvor dimittender fra 3. lande kan få arbejds- og opholdstilladelse i 1 år med mulighed for forlængelse, hvis bare de har 90.492 kr. på bankbogen eller kan tjene det beløb inden for et år.

Dvs. en ansættelseskontrakt med en løn på 7-8.000 kr. om måneden er fin, uanset hvad du skal lave og hvor mange timer. Der har ikke været nogen form for evaluering af, hvordan ordningen bliver brugt. Og nu ser det ud som om, man vil gøre det endnu lettere.

- Også forslaget om, at udenlandske kandidatstuderende og dimittender kan starte på et job allerede mens deres ansøgning om en arbejdstilladelse behandles, vækker uro. Hvordan vil man sikre sig, at lønnen og ansættelsesvilkårene vil være de sædvanlige efter danske forhold? Det er væsentligt, at aftalen ikke åbner op for underbetaling, siger Hanne Lykke Jespersen, som igen slår fast, at PROSA ikke har noget som helst imod, at der ansættes udenlandsk arbejdskraft, når bare lønnen er den samme som for danskere.