Arrangementer

Udbud, efterspørgsel og dine kursusidéer

Få ny viden, bliv fagligt opdateret, og styrk dit it-netværk. Den næste sæson med medlemsaktiviteter er på vej.

PROSA tilstræber, at indholdet af kurser og foredrag består af brede it-faglige emner, og vi arrangerer aktiviteter hele året. Dels langtidsplanlægger vi, som du kan se i det indhæftede kursuskatalog for første halvår 2018 i denne udgave af Prosabladet. Dels opretter vi arrangementer løbende blandt andet på direkte opfordring fra medlemmer, udvalg, studerende, lokalafdelinger og politikere. Så har du idéer til arrangementer, netværksmøder og til gode foredragsholdere, så send en mail til kursus@prosa.dk

Eksempelvis opfordrede et medlem til et kursus om at få sat egne projekt-idéer i søen. Det blev til: ”Fra idé til forretning”, som tiltrak nok deltagere til at blive gennemført. Her drejede undervisningen sig om alt fra, hvordan man finder sin forretningsidé og får kommunikeret den til en specifik målgruppe, til, hvordan man udarbejder en forretningsplan og prissætter sit arbejde. Nogle var allerede godt i gang, andre havde en skitse på tegnebrættet.

Omverdenen skal nok komme til at møde en af idéerne i fuldt flor på et tidspunkt. I skrivende stund er kursusafdelingen ved at planlægge en serie på tre workshops netop henvendt til selvstændige og iværksættere. Det gælder både de Prosa-medlemmer, som er i gang, og dem, som er parate til at få deres projekter til at blive en virksomhed, de kan leve af eller have som fritidsfirma. Et andet eksempel er netværket GirlzNight, som har eksisteret i over 10 år. Her er både det faglige og sociale fællesskab i fokus. Kvinderne har jobtitler som systemkonsulent, brugeradministrator, it-supporter, programmør og projektleder. PROSAs it-kvinder mødes fire gange om året om temaer som: Bliv bedre til at netværke, Big Data samt Enneagrammet og har været på rundvisninger i Operaen, på Statens Museum for Kunst og i Folketinget. Andre emner, som har været på i 2017, er: Præsentationsteknik, Android for begyndere, forhandlingsteknik, ansættelsesret, lønforhandling, TR-træf, bæredygtig idéudvikling, pentest I-IV, introduktion til Angular JS, forebyg stress, gaven i kritik samt "Når du har 3, 10 eller ingen chefer" - og meget mere.

Hvert halve år evaluerer vi kurser og foredrag på baggrund af data fra medlemssystemet og evalueringsskemaer. I første halvår 2017 var der på landsplan 96 arrangementer. De, der tiltrak flest deltagere, var: PROSAs 50 års fødselsdag, forpremiere på spillefilmen Hidden Figures, nytårskur i PROSA/Østs seniorudvalg, Automate it – en vild og nørdet weekend, kurset Software kan vedligeholdes, GirlzNight: Kend din stemme samt foredraget: Hvad ved mobiltelefonen om dit privatliv? I første halvår 2018 byder vi blandt andet på: Etisk programmering, facilitering og mødeledelse, digitalt selvforsvar og dataetik, SEO-optimering, intro til versionsstyringsværktøjet Git og introduktion til iPhone Apps med Swift, sådan håndterer du det grænseløse arbejdsmarked, og sådan får du mere i løn. På trapperne er også et gå hjem-møde om organisering med digital kampagnerådgiver Zack Exley. Og så har forsøget med at arrangere foredrag i Roskilde været meningsfuldt, så det bliver en fast del af vores tilbud fremover. Vel mødt til medlemsaktiviteter i PROSA.

Hvis du er aktiv i PROSA, har du også mulighed for at låne et lokale til dit netværk. For tiden har vi DPO-Erfagruppe, Funktionelle Københavnere, Elektronik og Mekanik og Kooperativ Erfagruppe. Skriv til kursus@prosa.dk