Service fra PROSA, PROSA internt

Vedtaget: Karensperioder på medlemsservices

Efter en ventetid på knap ti måneder, bød PROSA-formand Niels Bertelsen 4. september 45 delegerede velkommen til anden del af Delegeretforsamling 2020. Dagen bød især på debat om, hvorvidt PROSA fremover skal kunne afslå medlemskab til personer, der melder sig ind og ud afhængigt af, hvornår de skal bruge juridisk hjælp.

Der var tilsyneladende bred enighed blandt de delegerede om, at ”gratisters adgang til hjælp fremover skal begrænses”, som forbundssekretær Curt Kjærsgaard Raavig formulerede det fra talerstolen. Men enigheden bar ikke så langt, at et forslag om at kunne afslå genoptagelse til tidligere medlemmer blev vedtaget på anden del af PROSAs Delegeretforsamling 2020.

Ændringsforslaget sigtede på at give mulighed for at afslå genoptagelse til personer, som melder sig ind, når de har brug for juridisk hjælp, men som melder sig ud igen, når de har fået hjælpen. PROSAs jurister har konstateret, at det mønster gentager sig for nogle personer. Samtidig viser en opgørelse, at cirka 10 procent af medlemmernes sager allerede er i gang, før medlemskabet er det, og juristerne oplever, at det tal er stigende. Forslaget fik flere til at indtage talerstolen, hvor blandt andre tidligere PROSA-formand Peter Ussing talte for det:

”Hvis du melder dig ind i et forsikringsselskab, efter skaden er sket, så vil jeg med garanti sige, at du bliver afvist,” argumenterede han og fortsatte:

”Jeg ønsker ikke, vi skal yde bistand, til de her pendulfolk, Jeg ønsker, at vi skal yde bistand til stabile medlemmer”.

Delegeret og formand for PROSAs redaktionsudvalg Christian Christensen mente dog, at det med forslaget ”bliver for svært at se, hvem der snyder os, og hvem der er alvorligt på røven”.

Forslaget fik 30 stemmer for og 15 imod, men vedtægtsændringer skal vedtages med mere end to tredjedele af stemmerne på delegeretforsamlingen. PROSAs jurister modtager hver uge opkald fra cirka 150 medlemmer, der ringer for at få juridisk hjælp.

Karensperiode på medlemsservices
Delegeretforsamlingen vedtog dog en tilføjelse til PROSAs vedtægter, der giver hovedbestyrelsen mulighed for at indføre regler for medlemmers adgang til serviceydelser og på den måde undgå, at nogle får adgang til ydelser, som de meget kortvarigt betaler kontingent for.

- Vi har haft en karensperiode for advokathjælp til sager på tre måneder, fordi vi køber ekstern advokathjælp, og det er dyrt. Men vi havde brug for at få præciseret fra delegeretforsamlingen, at hovedbestyrelsen kunne fastsætte den slags regler. Vedtagelsen af tilføjelsen her gør det også muligt at fastsætte andre undtagelser i adgangen til PROSAs serviceydelser, siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA.

Tilføjelsen blev vedtaget med 41 stemmer for og 4 imod, og har denne ordlyd:

"Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for medlemmers adgang til serviceydelser, herunder fastsætte regler for karensperioder."

Tilføjelsen bliver stk. 12 i paragraf 26. Du kan se PROSAs vedtægter her (de opdateres i arbejdsdagene umiddelbart efter delegeretforsamlingens afslutning).

Delegeretforsamling 2020 er nu afsluttet
De 45 delegerede samledes i DGI-byen 4. september 2021 for at gennemføre anden del af PROSAs delegeretforsamling. Den blev oprindeligt forsøgt afholdt digitalt på grund af coronapandemien 14. november 2020. Det digitale koncept fungerede dog dårligt til delegeretforsamlingens beretninger og debatter. Derfor blev det i løbet af første del af delegeretforsamlingen 2020 besluttet at suspendere forsamlingen, indtil den kunne mødes fysisk igen. Delegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed.

PROSA-formand Niels Bertelsen fortalte på denne anden del gennem hovedbestyrelsens beretning om PROSAs indsats i forhold til medlemstilbud under coronakrisen, hvor flere PROSA-medlemmer end nogensinde før har deltaget i kurser og arrangementer, efter de er blevet tilgængelige online.

Antallet af medlemmer er vokset støt, og antallet af betalende medlemmer (studerendes medlemskab er gratis) nærmer sig nu 12.000. PROSA byder ofte ind i debatten på det it-politiske område og har også sat dagsorden med to rapporter om kvinders oplevelser på it-arbejdsmarkedet i beretningsåret. Hovedbestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget af delegeretforsamlingen.