Vi kan tæmme skærm-monsteret med uddannelse og teknologiforståelse

Undervisning skole teknologi forståelse SoMe

Danmark sakker bagud i forhold til at uddanne vores børn i teknologiforståelse. Der er alt for lidt fokus på uddannelse i og forståelse af den digitale virkelighed i vores skolesystem - herunder de sociale medier og algoritmer, som styrer så stor en del af vores liv. Det er et kæmpe svigt, hvis ikke vi sætter ind nu – og placerer digital forståelse og kunnen obligatorisk på linje med dansk og matematik allerede fra de tidlige klassetrin, foreslår PROSA, Forbundet af It-professionelle.

I en kronik i Altinget for nylig efterlyser tre it-forskere, at it og teknologi-forståelse kommer ind på skoleskemaet. (”Mens vi diskuterer skærme i skolen, sætter resten af Europa digital teknologi på skemaet”). De opfordrer til, at den digitale forståelse og viden bliver en obligatorisk del af skoleskemaet – og pointerer at Danmark sammen med Albanien nærmest er ene i Europa om ikke at have strategi for at få teknologiforståelse ind i undervisningen.

Som formand og næstformand i Danmarks eneste fagforening for it-professionelle kan vi kun støtte forskerne i den opfordring.

Hvor utroligt det end lyder, så har Danmark modsat stort set alle andre europæiske lande ikke en større plan for at bringe it- og teknologi ind i undervisningen. I stedet diskuterer vi skærmforbud og begrænsninger. Det gør vi til trods for, at vi alle ved at samfundet og verden omkring os, står solidt plantet på et fundament af digitalisering.

Vi lever i en digitaliseret virkelighed. Vores fremtid er digital. Vores karrierer vil kræve digital kunnen og forståelse. Vores infrastruktur er digital. Vores socialisering er i stigende grad digital.

100 procent af de unge over 15 og langt op i 20’erne er på sociale medier.

Kort sagt vi er nødt til at forholde os til den digitale virkelighed – og i særdeleshed den digitale fremtid, så vi kan tøjle den, færdes i den, og bruge den til vores fordel.

Det starter i skolen. Og tidligt i skolen. Vi lærer måske allerede til en vis grad, og meget vigtigt, digital dannelse. Men forståelsen for teknologien bag, som ellers er så afgørende, og som bliver stadig mere afgørende for vores liv og muligheder, har ikke den store plads.

Vi efterlyser derfor, at Digital uddannelse og -forståelse skal være obligatorisk i Folkeskolen fra 3. klasse.

Generelt er debatten og den politiske tilgang i digitalisering præget af manglende forståelse for de algoritmer, programmer, modeller og muligheder, som er grundlaget for det, der nok er en af de største revolutioner i menneskets moderne historie.

På den måde har vi spillet en enorm magt i hænderne på de store tech-giganter, som allerede i stort omfang definerer og styrer vores liv.

Hvor er den læring, som skal hjælpe os til at bruge blandt andre sociale medier i vores interesse som borgere og som demokratisk samfund?

Hvordan kan vi bedst muligt forstå digitaliseringen og mulighederne, særligt nu med hele AI-bølgen, der kommer til at definere og ændre vores samfund og arbejdsmarked i uset grad. Og endda på ganske kort tid.

Den udvikling ønsker vi vel ikke bare at overlade frit til tech-giganter og så bare selv følge med, der hvor, de peger hen? Vi vil vel gerne selv kunne forstå og definere færdselsreglerne? 

Vi har allerede givet gigantvirksomheder som Meta, Google og Bytedance kolossal magt og indflydelse på især vores unge som ved at benytte alle psykologiske tricks, forskellige grader af manipulation samt ved at indsamle og målrette udnyttelsen af astronomiske mængder af personlige data til at gavne deres forretningsmodel. 

De er sådan set ligeglade med vores indre velbefindende eller eventuelt afledte traumer. Deres forretningsmodel handler om at kapre mest muligt af vores opmærksomhed, så de kan kortlægge vores adfærd endnu bedre, og dermed målrette annoncer og budskaber endnu mere præcist og rentabelt. Det gøres mest effektivt ved at spille på vores følelser og en række nedarvede mønstre omkring frygt, advarsler, nysgerrighed og ønsket om at være populære.

På den måde har forretningsmodellen også karakter af et monster, og hvis ikke vi forbereder os, og særligt vores børn, på at bruge den, forstå den, og have et sundt forhold til den, kan monsteret ikke tøjles. Men tøjles, det kan den, og det skal den. Og teknologiforståelse og digital forståelse er en vigtig vej til at kunne dette. Og i øvrigt sikre en demokratisk debat, som forholder sig til tech-giganternes reelle indflydelse.

Vi forstår godt frygten. Men den skal ikke drive debatten eller være udgangspunktet for forbud. Det skal derimod forståelse og fokus på viden og læring, som en naturlig del af undervisningen. Herunder forståelse af dark patterns og den nudging, som i stigende grad (uden vi opdager det) er indbygget mange af de platforme, vi benytter. Uden den nødvendige forståelse for teknologien er vi i virkeligheden alle sammen lette ofre for de udspekulerede metoder, som tech-giganterne benytter sig af.

Det skal der ændres på – gerne hurtigt. Og gerne ved at lytte til eksperter og bruge de it-professionelles viden og faglige kundskaber. De it-professionelle er netop PROSAs medlemmer. De er eksperter som har viden og forståelse for de algoritmer og programmer, som vi kan bruge med stor fordel, og som er fremtiden for os alle, hvis bare vi lærer at håndtere og forstå teknologien bag.

Uden obligatorisk undervisning og fokus på teknologiforståelse, er Danmark ikke længere et land på den digitale forkant. Så er vi er på bagkant. Og endda bag de fleste af vores nabolande.

Det er på tide at vågne.

Det er på tide at hjælpe og uddanne – frem for at tale forbud.