Pension

Her kan du læse mere om pensionsforhold, samt om den pensionsaftale PROSA har med Danica Pension.

Pension

Nogle ansættelsesforhold indeholder en arbejdsgiverpension. Ordningerne indeholder et eget bidrag og et arbejdsgiverbidrag, oftest fordelt med 1/3 eget og 2/3 arbejdsgiver.

Arbejdsgiver kan vælge at tegne en samlet ordning som samtlige medarbejdere er forpligtiget til at være en del af.

It-fagets pension

PROSA har en pensionsaftale med Danica Pension.

Aftalen er delt i to. Den ene aftale dækker selvstændige, privat ansatte (som enkelt medlem) og virksomheder. Den anden aftale dækker offentligt it-ansatte indenfor staten.

Danica-aftalen for private har mange fordele. Her er de væsentligste:

 • Prisen for forsikringsdækningerne er særdeles konkurrencedygtig. Det betyder, at der går flere penge til den rene opsparing, som i sidste ende udbetales i pensionsperioden.
  Tab af erhvervsevne (60%):årlig præmie i % af gage = 0,4292%
  Dækning ved død:årlig præmie i % af gage = 0,0673%
  Børnerente ved død:årlig præmie i % af gage = 0,0215%
  Kritisk sygdom:kr. 440,-
 • De årlige omkostninger til administration er lave 1,0%. Igen særdeles konkurrencedygtig i forhold til markedet. Dette betyder, at der går flere penge til opsparing.
 • Ordningen er særdeles fleksibel, hvilket betyder, at dækningerne tager højde for netop din og din families individuelle situation. Det betyder, at du ikke betaler for en ægtefælledækning, hvis du er enlig, eller for en børnedækning, hvis du ikke har børn.
 • Indskud af ekstra beløb på pensionsordningen koster 0 kr. i gebyr.
 • Lempelige helbredsoplysninger ved oprettelse af pensionsordning på standardvilkår.
 • Skifter du herefter arbejdsplads og bliver i ordningen, skal du ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis pensionsordningen er uændret.
 • Pensionsordningen kan forsættes med ny arbejdsgiver, og du kan fastholde de samme forsikringsdækninger, som du havde tidligere.

Tag et Pensionstjek

Dit liv ændrer sig. Hver gang du oplever en større ændring, er det en god idé at se på din pensionsordning og tage et Pensionstjek.

Quick guide - så nemt er det:

 1. Gå til sebpensiontildanica.dk, siden om Pensionstjek
 2. Vælg "Start Pensionstjek"
 3. Log på med NemID

Den statslige ordning

Ordningen er obligatorisk for alle som er ansat i staten på PROSA overenskomst. Eneste undtagelse er hvis man er blevet overflyttet via bytte-land aftalen. Priserne er de samme lave som i den private ordning.

For alle ansatte i staten er deres arbejdsgiver angivet som PROSA/Offentlig.
I pensionsordningen er pensionsalderen angivet som 67 år. Dette er den tekniske pensionsalder. Den bruges som udløbstidspunkt for forsikringer og i modelberegningerne for hvor meget man har i pension. Man kan sagtens vælge at gå på pension tidligere. Det betyder blot at ens udbetalinger bliver mindre end oplyst i modelberegningerne. Kontakt Danica for individuel rådgivning om hvordan du er stillet ved en tidligere pensionsalder.

Reglerne for pension i det offentlige indeholder en række begrænsninger på pensionsordningen som er bestemt af arbejdsgiver (Finansministeren). Så ordeningen er ikke lige så fleksibel som den private ordning.

 • 2/3 af det indbetalte beløb skal bruges til en livrente.
 • Alle offentlige ansatte skal være omfattet af en børnepension. Ja, også selvom du ikke har børn.
 • Meget stramme regler for tilbagekøb (udbetaling før tid).

PROSA/Offentlig opfordrer alle sine medlemmer til at registrere sin e-mail adresse hos sebpensiontildanica.dk, hvor Pensionstjekket bør gennemføres med jævne mellemrum.

Danica Pension kommer gerne ud på arbejdspladsen for at fortælle om pensionsordningen, send en mail til Kundechef Regitse Fugl på e-mail refu@danicapension.dk for at lave en aftale om dette. 

Udbetaling af pensionsordning

Der er mulighed for at få udbetalt (tilbagekøbe) din pensionsordning før pensionering.

Ved tilbagekøb kan der være gebyrer og der skal betales afgift til staten. Disse beløb oplyses af pensionsselskabet i forbindelse med tilbagekøb.

Ordninger fra et offentlig ansættelsesforhold, skal desuden opfylde reglerne som er fastsat af moderniseringsstyrelsen i "Generelle krav til indhold af bidrags definerede pensionsordninger i staten mv.".

Opfylder man ikke disse krav kan pensionsordningen ikke tilbagekøbes. Kravene gælder også efter arbejdsgiver skift udenfor det offentlige område, for den del som er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver (inkl. afkast af den del).

Ønsker du at vide mere

Ring til Danica Pension på 70 11 25 25 eller send en mail til kontakt@danica.dk, hvis du gerne vil vide mere mere.

It-ansatte i det offentlige har mulighed for at kontakte rådgiver Nicklas Hansen på tlf.nr 31 20 52 37 - eller sende en e-mail til nhans@danicapension.dk.

Er du privat person har du mulighed for at kontakte rådgiver Christian Storm Varenica på e-mail: chrv@danicapension.dk.

Hvis du er selvstændig, privatansat, eller har eget firma så kontakt Danica Pensionsforsikring på tlf. 70 11 25 25 og få mere at vide om pensionsaftalen mellem PROSA og Danica Pensionsforsikring.

Sidst revideret

23. september 2020

Ansvarlig

Hanne Lykke Jespersen

næstformand i PROSA

hlj@prosa.dk