AI-skills fylder mere

AI-skille fylder mere på arbejdsmarkedet

Det handler om at holde tungen lige i munden og følge udviklingen tæt, hvis der skal være en sikker plads på arbejdsmarkedet i de kommende år. Sådan lyder opfordringen fra Curt Kjærsgaard Raavig, næstformand i PROSA, til professionelle såvel som studerende inden for it og tech.

 400.000 .Så mange it-ansatte er blevet afskediget de seneste to år i USA ifølge magasinet 'Wired'. 

Det sker samtidig med, at arbejdsmarkedet for it-folk er under stor forandring, og stillingsbeskrivelser og indhold i følge PROSAs næstformand vil ændre sig i forhold til
mange funktioner i de kommende år.

Curt Kjærsgaard Raavig opfordrer derfor it-folk til at holde ekstra øje og følge udviklingen tæt, hvis der skal være en sikker plads på arbejdsmarkedet i de kommende år. Det gælder såvel professionelle  som studerende inden for it og tech.

- Tal fra Danmark, hvor vi desværre stadig oftere hører om fyringsrunder, og især fra USA, hvor antallet af nyansættelser er faldet med hele 42,9 procent, er selvfølgelig bekymrende.

- Vi er trådt ind i AI-tidsalderen, vores samfund, vores arbejdsmarked og vores liv vil udfolde sig i nye og forunderlige former. Selvom vi har eksperimenteret med AI i mange år, er det her et så stort kvantespring, at man snildt kan kalde det for år nul, fastslår han og fortsætter: 

- It-branchen går ikke fri, tværtimod er forventningerne, at AI komme til at ændre netop it-branchen mere end nogen anden branche. Selvfølgelig er der som altid en overimplementering i mangel af forståelse for teknologierne, altså at AI kan løse alle opgaver, men det ændrer ikke ved, at AI er en gamechanger. 

AI-skills fylder mere

Ifølge næstformanden er hastigheden og størrelsen af forandringer så ekstraordinære, at det er næsten umuligt at spå, hvilke reelle betydninger udviklingen vil have på it-arbejdsmarkedet: 

- Generelt er vi gode til at følge med og udvikle os. Vi elsker at nørde nyt. Men det er samtidig vigtigere end nogensinde måske, fordi alting forandrer sig så lynende hurtigt, og meget er usikkert, i forhold til hvordan vi arbejder og med hvad om bare fem år, siger Curt Kjærsgaard Raavig.

Han kommer derfor med opfordringen: 

- Som it-faglig skal du følge med! Det kan godt være, at der kommer til at mangle en hel del it-specialister i 2030, men stigningen sker inden for nye områder. Det er ikke de samme it-specialister, som vi ser i dag. 

- Allerede nu er det godt at have AI-skills på CV'et, det er blevet et af de sikre kort på hånden, når man skal søge nyt job. Så Omfavn teknologien og efteruddan dig, så du forbliver relevant. Hvis der tilbydes værktøjer, der kan optimere dit arbejde, så er det afgørende at lære dem at kende. 
 

Tal fra USA skræmmer 

Curt Kjærsgaard henviser til, at der er tegn på opbrud og bevægelser inden for it-arbejdsmarkedet. Særligt i USA. 

- It-branchen er hårdt ramt. I skrivende stund er omkring 150.000 it-stillinger nedlagt i USA i løbet af 2023. Vi krydser selvfølgelig fingre og håber, at vi går nogenlunde fri i Danmark, siger han. 

- Men i PROSA oplever vi allerede en markant stigning i masseafskedigelser og almindelige fyringer på både private og offentlige it-arbejdspladser. Vi kommer fra et rigtig godt niveau, så det har kun rykket arbejdsløshedstallet en smule op, men holder det ved? spørger han. 

Han henviser til, at danske jobportaler gennem et år har haft et løbende fald i opslåede it-job.

- Rigtig slemt bliver det, hvis vi kigger til USA, hvor antallet af nyansættelser i it-branchen har et fald på hele 42,9 procent fra september 2022 til september 2023 (kilde: LinkedIn Workforce Report af september 2023), siger Curt Kjærsgaard Raavig.

PROSA prioriterer medlemskurser højt

Curt Kjærsgaard Raavig hæfter sig ved, at der har været en lang periode med historisk lav arbejdsløshed, så beskæftigelsen stadig er høj, samt at der er stigende mangel på it-ekspertise i virksomheder og det offentlige.

- Men det bliver i andre former, og en del af de job, som hidtil er varetaget, bliver måske skiftet ud af kunstig intelligens eller andre behov. Derfor skal vi være på forkant. Han henviser til, at PROSA løbende udvikler sine kurser, så de styrker medlemmernes mulighed for viden.

- Vi prioriterer kurser, netværk og it-fagligheden meget højt. Derfor er kurser også gratis, fordi viden er den vigtigste råvare for vores fag og medlemmer, siger han.
 

> 3 gode råd til lønforhandlingen

> AI skal hjælpe med at opdage brystkræft