It og samfund, Overvågning i samfundet

Bedre regulering af techgiganterne

Vi hverken kan eller skal overlade vores demokrati til ugennemsigtige forretnings­modeller og hemmelige algoritmer, skriver PROSAs formand Niels Bertelsen.

Danmarks nye techambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen, har udarbejdet en ny strategi, hvor en af de centrale opgaver bliver at få bedre muligheder for at påvirke techgiganternes brug af vores data.

PROSA bifalder det øgede fokus på brugen af vores data og den profilering, der sker af os, når vi bevæger os rundt på techgiganternes platforme. PROSA har fået lov til at deltage i forarbejdet til strategien, og vi kan med glæde notere os, at ambassadøren ikke alene ønsker at arbejde med at fremme erhvervslivets interesser, men også ønsker en kritisk dialog med techgiganterne for at skabe forståelse frem for splittelse på de sociale medier.

Der er i højeste grad brug for en kritisk dialog. Senest har vi set, at Donald Trump er blevet udelukket fra Facebook og Twitter. Han er ikke den eneste, og det rejser en debat om, hvilke synspunkter der skal være plads til i den offentlige samtale i en tidsalder, hvor sociale medier er lige så grundlæggende en forudsætning for ytringsfriheden, som aviser tidligere har været det.

Ytringsfriheden er en abstrakt rettighed. Men det er også en praksis – noget vi bruger og gør hver dag – i vores samfund. Derfor er ytringsfriheden også afhængig af, at almindelige mennesker kan komme til orde, og at yderligtgående holdninger og politiske idéer kan komme frem i lyset. 

Lige nu er vi på vej ind i en bekymrende udvikling, hvor sociale medier på et uklart grundlag bestemmer, hvilke holdninger de vil lade komme til udtryk, og hvilke der bliver fjernet. Når bestemte (lovlige) holdninger usynliggøres og blokeres, så bliver vores demokrati mere udsat. Og når censur bliver accepteret hverdag, så breder den sig. Derfor skal der fælles spilleregler til.

De sociale medier er i dag blevet en forudsætning for den demokratiske samtale i samfundet. Men modsat vores andre medier er de farligt underregulerede og selvstyrende. Så selv om techambassadøren gerne vil den kritiske dialog, indeholder strategien også en erkendelse af, at de rigtige værktøjer ikke findes endnu.

I dag handler det mest om konkurrencelovgivning, og det er ikke tilstrækkeligt. Der skal mere kød på, og ambassadørens opgave bliver derfor at være med til at udvikle værktøjer, der kan skabe større åbenhed om techgiganternes brug af vores data og også gøre dem mere ansvarlige.

Det er ikke nogen nem opgave, techambassadøren skal i gang med. Der er store økonomiske interesser på spil og en klar ulyst fra techgiganternes side til at påtage sig et ansvar eller lade sig regulere. Men det er vigtigt for os borgere, at det lykkes.

Vi hverken kan eller skal overlade vores demokrati til ugennemsigtige forretningsmodeller og hemmelige algoritmer. Jeg vil derfor ønske techambassadøren held og lykke med at få udfoldet strategien, og PROSA vil også meget gerne bidrage til, at strategien lykkes.