De It-professionelles formand til statsministeren:

Niels Bertelsen, formand for PROSA

"Vi kan hjælpe med værktøjer og brugbar regulering, hvis teknologien skal være til gavn for samfundet."


Niels Bertelsen, der er formand for PROSA – Forbundet af it-professionelle - glæder sig over, at statsminister Mette Frederiksen i sin tale i Folketingets afslutningsdebat satte fokus på digitaliseringens konsekvenser, fx på de sociale medier, hvor børn nu kan få en ny kunstig ”ven” på telefonen, som kan tale til dem og opbygge tillid. 

- Det glæder mig, at konsekvenserne af en voldsom udvikling af digitalisering er nået helt ind i statsministeriet, og at statsministeren tager handsken op. For det er en kompleks samfundsudfordring, og den skal løses ved, at vi samler eksperterne på tværs af faggrupper, hvis vi skal nå frem til gode og fremtidssikrede løsninger, der kan tilpasses med samme hast som digitaliseringens udvikling. 

PROSAS formand hæfter sig ved, at regulering kun er en del af en større, og nødvendig indsats:

- Regulering, som statsministeren peger på, er det ene greb.  Der er dog mindst tre andre greb, der bør bringes i spil. Etik, dyb involvering af it-eksperter og massiv borgeroplysning. It-eksperterne udvikler værktøjerne, adfærdsdesign og algoritmer, og det er derfor dem, der har dybdeindsigten og forståelsen af, hvordan den kloge regulering skal skrues sammen. De kan hjælpe os til at bruge data klogt, så vi styrer data frem for det modsatte. Det er også dem, der ved, hvordan vi lettere kan konfigurere indstillingerne på vores mobiltelefoner, så vores børn, unge og vi selv på bliver bedre beskyttet mod ondsindet adfærdsdesign fastslår Niels Bertelsen. 

- Samtidig er det helt afgørende, at vi får massiv borgeroplysning og undervisningsmateriale, så vores brug af TikTok, Snapchat, Chatbots sker på et oplyst grundlag, fastslår PROSAs formand og afslutter:

-Det nok de færrest unge, der er bevidste om, at techgiganter spekulerer i at udvikle spil og apps, der gør dem afhængige eller at de i højere grad præsenteres for fordummende indhold end deres kinesiske jævnaldrende – og forstår ikke blot den individuelle, men også den samfundsmæssige konsekvens af det.

Læs statsministerens tale her:
Statsminister Mette Frederiksens tale til Folketingets afslutningsdebat den 31. maj 2023 - Statsministeriet (stm.dk)