Fagforeninger i protest mod dagpengeforslag

PROSA og en lang række andre fagforbund appellerer til Folketinget om at droppe forslag om forringede dagpenge til nyuddannede.

Regeringens forslag om at skære dagpengesatsen for nyuddannede ned med en tredjedel fra 13.815 kroner til 9.500 kroner månedligt og forkorte dagpengeperioden fra to til et år vækker stor bekymring hos en række faglige organisationer, der nu er gået sammen om en fælles henvendelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

I brevet fastslår organisationerne, at det kan få store konsekvenser for både de nyuddannede og for opbakningen til dagpengesystemet, hvis regeringen fører sine planer ud i livet.

”Vi er bekymrede for, at en markant lavere sats ødelægger fødekæden ind til dagpengesystemet, hvis de nyuddannede ikke ser dimittendsatsen som givende en ordentlig sikkerhed”, skriver de 14 fagforbund.

Regeringens spareplan flytter penge fra dimittenderne til de mangeårige a-kassemedlemmer, som til gengæld kan få en højere dagpengesats i de første måneders ledighed.

Men det ændrer ifølge fagforbundene ikke på, at dagpengesystemet er blevet økonomisk udhulet over en årrække, og at der derfor er behov for et generelt løft af dagpengeområdet – ikke spareøvelser for de nyuddannede.

”Det er et principielt synspunkt for os, at dagpengesatsen for vores medlemmer ikke skal reduceres drastisk”, skriver organisationerne.

De 14 fagforbund tæller ud over PROSA blandt andre FOA, Akademikerne, DM, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening.

Læs hele brevet her